บุรีรัมย์ ผวา! สั่งปิดหมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต

บุรีรัมย์ ผวา! สั่งปิดหมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต
TNN ช่อง16
19 เมษายน 2564 ( 10:25 )
39
บุรีรัมย์ ผวา! สั่งปิดหมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต

วันนี้( 19 เม.ย.64) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปรับแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์วานนี้( 18 เม.ย.)  โดยได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 6/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2564 จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บริเวณคุ้มโคกน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนด 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้ อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

2.ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป


ด้าน นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า จากที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่บ้านโคกสะอาด ตำบลปังกู อ.ประโคนชัย ทางศูนย์ EOC จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปิดชุมชนหมู่บ้านโคกสะอาด ที่มีประมาณ 35 หลังคาเรือน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันที่ 18 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนครบ 14 วัน จากนั้นก็จะมีการประเมินสถานการณ์ ซึ่งในส่วนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย และ อบต.ปังกู จะรับผิดชอบในการจัดเสบียงอาหารให้กับทั้ง 35 ครัวเรือน จึงอยากฝากถึงพี่ประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง