1ใน5 ของพื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1960

1ใน5 ของพื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1960
มติชน
12 พฤษภาคม 2564 ( 15:10 )
11
1ใน5 ของพื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1960

 

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า จากการศึกษาของเนเชอร์ คอมมูนิเคชั่น วารสารออนไลน์ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมพบว่า ราว 17% ของพื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทของพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้งนับตั้งแต่ปี 1960 แต่บางครั้งในพื้นที่เดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่า  1 ครั้ง

 

หากนับการเปลี่ยนแปลงทุกประเภทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1960 จะมีพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากถึง 43 ล้านตารางกิโลเมตร มากกว่าการคาดการณ์เมื่อครั้งก่อนถึง 4 เท่า

 

พืชและดินมีความสำคัญต่อโลกอย่างยิ่ง โดยเฉพาะป่าฝนเขตร้อนที่ช่วยดูดซับคาร์บอนที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ราว 30% ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บนผิวดินสามารถกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเป้าหมายในข้อตกลงปารีส

 

โดยตั้งแต่ปี 1960 พื้นที่ป่าทั่วโลกลดลงเกือบ 1 ล้านตารางกิโลเมตร ขณะที่พื้นที่ทำการเกษตรและทุ่งหญ้าเพิ่มขึ้น แต่หากดูเป็นภูมิภาคจะพบว่าพื้นที่ป่าในซีกโลกเหนืออย่างรัสเซีย ยุโรป เอเชียตะวันออกและอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นในช่วง 60 ปีมานี้ ในขณะที่ผืนป่าในประเทศกำลังพัฒนาทางซีกโลกใต้ลดน้อยลงมาก ซึ่งมีสาเหตุจากการผลิตเนื้อวัว น้ำตาลอ้อย และถั่วเหลืองในแถบแอมะซอนและผลิตน้ำมันปาล์มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง