รีเซต

เกษตรกรปลูกข้าวโพดเฮ เงินออก 21,071 ครัวเรือน "จุรินทร์"ประกันรายได้ งวด7" กว่า 1.3 แสนไร่

เกษตรกรปลูกข้าวโพดเฮ เงินออก 21,071 ครัวเรือน "จุรินทร์"ประกันรายได้ งวด7" กว่า 1.3 แสนไร่
มติชน
16 พฤษภาคม 2564 ( 13:10 )
66
เกษตรกรปลูกข้าวโพดเฮ เงินออก 21,071 ครัวเรือน "จุรินทร์"ประกันรายได้ งวด7" กว่า 1.3 แสนไร่

 

ข่าววันนี้ 16 พฤษภาคม นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดมีประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

 

เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยนายจุรินทร์ ให้แจ้งเกษตรกรทราบว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2564 มีสิทธิได้รับการชดเชยส่วนต่าง รอบจ่ายเงินวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 

 

“สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้น ไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 8.46 บาท ส่วนต่างชดเชยได้กิโลกรัมละ 0.04 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 855.60 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชย ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 21,071 ครัวเรือน 31,914 แปลง 137,433 ไร่ ” นางมัลลิกา กล่าว

 

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าโครงการประกันรายได้ปี 2 คือโครงการ 2563 / 2564ในพืชเกษตร 5 ชนิด ทั้ง ข้าว มันสำปะหลังยางพารา ปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รัฐยังเดินหน้าอย่างเต็มที่ทำให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 7.6 ล้านครัวเรือนมีหลักประกันและโครงการนี้ก็มั่นคงโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิด-19 เกษตรกรยังมีทางรอดด้วยหลักของโครงการประกันรายได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง