เปิด 4 มาตรการธอส. ตัดเงินต้น-ดอกเบี้

เปิด 4 มาตรการธอส. ตัดเงินต้น-ดอกเบี้
มติชน
16 มกราคม 2564 ( 14:42 )
47
เปิด 4 มาตรการธอส. ตัดเงินต้น-ดอกเบี้

เปิด 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง