รีเซต

จีนเริ่มสำรวจสำมะโน 'ทรัพยากรข้อมูล' ทั่วประเทศ

จีนเริ่มสำรวจสำมะโน 'ทรัพยากรข้อมูล' ทั่วประเทศ
Xinhua
20 กุมภาพันธ์ 2567 ( 20:12 )
15
จีนเริ่มสำรวจสำมะโน 'ทรัพยากรข้อมูล' ทั่วประเทศ

(แฟ้มภาพซินหัว : หน้าจอที่ห้องปฏิบัติการหลักแห่งรัฐของคลังข้อมูลขนาดใหญ่สาธารณะที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 23 พ.ค. 2023)

ปักกิ่ง, 20 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (19 ก.พ.) สำนักบริหารข้อมูลแห่งชาติจีนรายงานการเริ่มต้นสำรวจสำมะโนของการผลิต การจัดเก็บ การหมุนเวียน การค้าขาย การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยของทรัพยากรข้อมูลทั่วประเทศระหว่างวันที่ 18 ก.พ.-5 มี.ค. เพื่อการสนับสนุนทางสถิติสำหรับกำหนดนโยบายและดำเนินโครงการสาธิตนำร่อง

รายงานระบุว่าผู้เข้าร่วมการสำรวจสำมะโนครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐบาลระดับมณฑล ผู้ผลิตอุปกรณ์รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจผู้บริโภคและแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม คลังข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ตลาดหลักทรัพย์ของทรัพยากรข้อมูล และห้องปฏิบัติการระดับชาตินอกจากนั้นการสำรวจสำมะโนครั้งนี้ยังครอบคลุมรัฐวิสาหกิจที่บริหารงานโดยส่วนกลาง สมาคมอุตสาหกรรมและหอการค้า รวมถึงศูนย์ข้อมูลแห่งรัฐ

อนึ่ง จีนเริ่มต้นการรณรงค์ระยะ 3 ปี เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลเป็นปัจจัยการผลิตในสภาพการณ์สำคัญ โดยมุ่งเพิ่มความพยายามส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลในระดับสูง รับประกันคุณภาพของการจัดหาข้อมูล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการหมุนเวียนข้อมูล และเสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง