รีเซต

ผบ.ทบ. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินเดีย ถกความร่วมมือทางทหาร-ความมั่นคงทางไซเบอร์

ผบ.ทบ. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินเดีย ถกความร่วมมือทางทหาร-ความมั่นคงทางไซเบอร์
ข่าวสด
3 มีนาคม 2565 ( 14:55 )
77
ผบ.ทบ. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินเดีย ถกความร่วมมือทางทหาร-ความมั่นคงทางไซเบอร์

ผบ.ทบ. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินเดีย ถกความร่วมมือทางทหาร-ความมั่นคงทางไซเบอร์ เผยทบ.ยินดีสนับสนุนในทุกด้าน ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.65 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้การต้อนรับ นางสุจิตรา ทุไร (Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมแนะนำตัว หารือแลกเปลี่ยนแนวคิดและความร่วมมืองานด้านความมั่นคง โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกร่วมหารือด้วย ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

 

 

สำหรับการพบหารือกันในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ในปี 2565 นี้

 

 

พร้อมระบุว่า กองทัพบกมีความยินดีและเต็มใจให้การสนับสนุนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน โดยเน้นกิจกรรมความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงผ่านกลไกต่างๆ เพื่อนำไปสู่มิตรภาพที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ในเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เป็นเรื่องสำคัญถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อุบัติขึ้นมาไม่นาน รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้บัญชาการทหารบกได้ชื่นชมในการบริหารจัดการของสาธารณรัฐอินเดีย ในการเป็นศูนย์กลางผลิตวัคซีนให้กับประเทศต่างๆ อีกทั้งตลอดสองปีของการแพร่ระบาด ทั้งสองประเทศได้มีการสนับสนุนและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่กันมาอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความเอื้ออาทรและร่วมกันดูแลประชาชนในฐานะมิตรประเทศ

 

สำหรับความร่วมมือในด้านความมั่นคง กองทัพบกไทยและกองทัพอินเดียได้มีการจัดประชุมระดับฝ่ายเสนาธิการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน จัดการฝึกผสมภายใต้รหัส “ไมตรี” รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรทางทหารนอกจากนี้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทั้งในงานด้านความมั่นคง การร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติ รวมทั้งการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลต่อไป

 

สำหรับการพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยและอินเดีย เป็นพื้นฐานของการก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอื่นๆ อย่างมั่นคง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง