รีเซต

เวียดนามจ่อพิจารณานโยบายสิ่งจูงใจ หนุน 'อุตฯ สนับสนุน'

เวียดนามจ่อพิจารณานโยบายสิ่งจูงใจ หนุน 'อุตฯ สนับสนุน'
Xinhua
21 สิงหาคม 2566 ( 20:53 )
75
เวียดนามจ่อพิจารณานโยบายสิ่งจูงใจ หนุน 'อุตฯ สนับสนุน'
ฮานอย, 21 ส.ค. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (21 ส.ค.) เวียดนาม นิวส์ (Vietnam News) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเวียดนาม รายงานว่าเวียดนามจะพิจารณานโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินงานจัดหาชิ้นส่วนและวัสดุแก่ภาคส่วนต่างๆ อาทิ เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตและการประกอบยานยนต์ และวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยความพยายามส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนหนังสือพิมพ์ฯ อ้างอิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ระบุว่านโยบายต่างๆ ที่มีการนำเสนอนี้ ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 คาดว่าจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเพิ่มความสามารถการแข่งขัน และเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานของบริษัทข้ามชาติกระทรวงฯ เผยว่ามาตรการข้างต้นยังครอบคลุมสิ่งจูงใจด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล สนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การปรับปรุงและถ่ายโอน และการสนับสนุนความน่าเชื่อถือทางการเงิน อีกทั้งประมาณการว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจัดหาชิ้นส่วนราว 5,000 ราย มีสิทธิ์ในนโยบายสนับสนุนนี้ฝ่าม ต๋วน แอง รองผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงฯ กล่าวว่ากระทรวงฯ จะเดินหน้าช่วยเหลือรัฐบาลจัดทำนโยบายต่อไป เพื่อดึงดูดการลงทุนสู่อุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการจัดซื้อจัดหาท้องถิ่นสมาคมเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุน เผยว่าอัตราการจัดซื้อจัดหาท้องถิ่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมบางส่วนของเวียดนามยังอยู่ในระดับต่ำ โดยตัวเลขนี้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์อยู่ที่ราวร้อยละ 5-20 อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 5-10 รองเท้าร้อยละ 30 เสื้อผ้าร้อยละ 30 และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ที่ร้อยละ 1-2 ในปี 2022
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง