ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ แก่บริษัท ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ แก่บริษัท ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
มติชน
9 เมษายน 2564 ( 14:51 )
30
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ แก่บริษัท ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

 

ข่าววันนี้ 9 เมษายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง