รีเซต

กกต.เตือนเหลืออีกแค่ 4 วัน รีบแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ก่อนเสียสิทธิฯ

กกต.เตือนเหลืออีกแค่ 4 วัน รีบแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ก่อนเสียสิทธิฯ
มติชน
1 เมษายน 2564 ( 10:14 )
66
กกต.เตือนเหลืออีกแค่ 4 วัน รีบแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ก่อนเสียสิทธิฯ

 

 

ข่าววันนี้ 1 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลได้

 

โดย กกต. เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ถึงวันที่ 4 เมษายนนี้ ผ่านทางช่องทาง

 

 

โดยเลือกหัวข้อ การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน

 

จากนั้น ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

 

 

ทั้งนี้ หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกตัด 6 สิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 42

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง