โคราช ช้ำอีก พายุฤดูร้อนไม่ช่วยเติมน้ำ ล่าสุดแม่น้ำชีแห้งขอด เหลือไม่ถึง 20%

โคราช ช้ำอีก พายุฤดูร้อนไม่ช่วยเติมน้ำ ล่าสุดแม่น้ำชีแห้งขอด เหลือไม่ถึง 20%
มติชน
5 พฤษภาคม 2563 ( 10:28 )
63
โคราช ช้ำอีก พายุฤดูร้อนไม่ช่วยเติมน้ำ ล่าสุดแม่น้ำชีแห้งขอด เหลือไม่ถึง 20%

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วิกฤติเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ที่ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักหล่อเลี้ยงคน ชาวบ้าน 12 หมู่บ้านของตำบลแก้งสนามนาง แห้งลงต่อเนื่อง ชาวบ้านหวั่นขาดน้ำใช้ เพราะปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี 20 ครอบครัวที่ประกอบอาชีพออกเรือหาปลา จับสัตว์น้ำได้รับผลกระทบหนัก ส่วนเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว ต้องอาศัยสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ พอประทังแก้ปัญหาไปได้บ้าง ซึ่งแม่น้ำชี เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ ไหลเชื่อมต่อกับจังหวัดชัยภูมิ ไม่เคยแห้งขอดมานานกว่า 30 ปี แล้ว หากไม่มีฝนตกลงมาภายใน 1-2 เดือนนี้ จะส่งผลทำให้ชาวบ้านขาดน้ำใช้อย่างแน่นอน

 

ส่วนปริมาณภาพรวมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แม้ว่าช่วงนี้จีพายุฤดูร้อนเข้ามาในจังหวัดฯ แต่ไม่ได้เติมน้ำลงในอ่างเก็บน้ำของพื้นที่ ทำให้ 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ปริมาตรน้ำปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 30.24 % แต่เป็นน้ำใช้การได้ 72 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 24.80 % ส่วนอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงเหลือปริมาตรน้ำ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 8.59 % เป็นน้ำใช้การได้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 8.16 % , อ่างเก็บน้ำมูลบน เหลือปริมาตรน้ำ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 19.34 % เป็นน้ำใช้การได้ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 15.13 % และอ่างเก็บน้ำลำแชะ เหลือปริมาตรน้ำ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 14.84 % เป็นน้ำใช้การได้ 33ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 12.62 %

 

ขณะที่ปริมาตรน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาตรน้ำเหลือรวม 58 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 17.76 % เป็นน้ำใช้การได้ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 11.24 % รวมปริมาตรน้ำใน 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของจังหวัดนครราชสีมา คงเหลืออยู่ที่ 235 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 19.34 % แต่เป็นน้ำใช้การได้เพียง 173ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 15.03 %เท่านั้น จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้เพียงพอใช้ตลอดหน้าแล้งนี้

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง