ลุ้นงบ 65 เข้า ครม. 3.1 ล้านล้าน วันนี้ สำรองเผื่อสู้ศึกถ้ามีโควิดรอบ 4

ลุ้นงบ 65 เข้า ครม. 3.1 ล้านล้าน วันนี้ สำรองเผื่อสู้ศึกถ้ามีโควิดรอบ 4
มติชน
20 เมษายน 2564 ( 09:31 )
23
ลุ้นงบ 65 เข้า ครม. 3.1 ล้านล้าน วันนี้ สำรองเผื่อสู้ศึกถ้ามีโควิดรอบ 4

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวเมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ในวันที่ 20 เม.ย.2564 สำนักงบประมาณจะเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพื่อขอจัดทำเอกสารงบประมาณ โดยวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ประมาณการณ์รายได้ 2.4 ล้านล้านบาท และการกู้งบประมาณขาดดุล 700,000 ล้านบาท

 

 

“ถ้าหากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 4 เกิดขึ้น ทางรัฐบาลยังมีงบกลางที่จะสามารถดึงมาใช้ได้อีก 89,000 ล้านบาท รวมทั้งงบกลางฉุกเฉินเมื่อจำเป็นที่สำรองไว้สำหรับภัยพิบัติ ประมาณ 50,000 ล้านบาท ที่จะมาช่วยเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิดถ้าจำเป็น” นายเดชาภิวัฒน์กล่าว

 

 

นายเดชาภิวัฒน์กล่าวว่า ขณะที่ในช่วงการการอภิปรายงบประมาณประจำปี 2565 วาระ 1 และ 2 จำนวน 120 วันนั้น จะมีการตั้งกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยถ้าหากในช่วง 3 เดือนข้างหน้า หรือสิ้นสุดเดือน ส.ค. กรรมาธิการเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง ก็จะให้สามารถปรับลดงบประมาณของส่วนราชการมาจัดทำเป็นงบกลางรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติโควิด-19 ได้

 

 

“ปีที่แล้วรัฐให้แต่ละหน่วยงานปรับลดรายจ่ายมาเป็นงบกลางเพื่อแก้โควิดรวมกันประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยปีนี้ถ้าหากให้แต่ละหน่วยงานปรับลดงบจริง อาจจะได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท เนื่องจาก งบประมาณปี 2565 น้อยกว่าปี 2564” นายเดชาภิวัฒน์กล่าว

 

 

นายเดชาภิวัฒน์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ตอนออกหลักเกณฑ์ปีงบประมาณ 2565 ได้ขอให้ทุกส่วนราชการปรับเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ เช่น อบรมต้องเปลี่ยนวิธีเป็นออนไลน์ เป็นต้น ส่วนโครงการที่ทำอยู่เดิมหากไม่สัมฤทธิ์ผลอาจจะต้องปรับลดงบประมาณลง

 

 

“อย่างไรก็ตามหากจะให้ส่วนให้แต่ละหน่วยงานปรับลดงบมากกว่านี้ก็เหลือแต่กระดูกแล้ว เพราะตอนนี้ปรับลดจนถึงรายจ่ายที่มีความจำเป็นจริงๆ แล้ว ซึ่งงบประมาณที่ลดลงไม่ได้กระทบกับงบสวัสดิการของประชาชน” นายเดชาภิวัฒน์กล่าว

 

 

นายเดชาภิวัฒน์กล่าวว่า ส่วนการลงทุนในปีงบประมาณ 2565 มีงบประมาณอยู่ที่ 6.24 แสนล้านบาท มากกว่า 20% กฎหมายวินัยการเงินการคลังกำหนดไว้แล้ว แต่ยังน้อยกว่าการกู้ชดเชยการขาดดุล เรื่องนี้ทางรัฐบาลอธิบายแล้วว่า จะใช้การลงทุนในรูปแบบอื่นเข้ามาชดเชยการลงทุนตามปกติของรัฐบาล เช่น การร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือพีพีพี การลงทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF ทำให้เม็ดเงินการลงทุนจริงของรัฐบาลมากกว่า 7 แสนล้านบาท

 

 

นายเดชาภิวัฒน์กล่าวว่า ส่วนจะมีการกู้เงินเพิ่มเติมจากพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท หรือไม่นั้น เดิมตามวินัยการเงินการคลังกำหนดไว้ว่าหนี้สาธารณะจะต้องไม่เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในภาวะปกติสามารถใช้เกณฑ์ได้ ส่วนช่วงที่โควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่นั้นถ้าจะมีการกู้เงินเพิ่มอาจต้องมีการขยับเพดานวินัยการเงินการคลังด้วย

 

 

“กระทรวงการคลังจะต้องจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ สภาพัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นต้น ว่าควรจะขยับเพดานขึ้นเท่าไหร่ เมื่อขยับเพดานกู้แล้วนำเงินไปทำอะไรบ้างจะพยุงเศรษฐกิจหรือเยียวยาประชาชนยังไง” นายเดชาภิวัฒน์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง