รีเซต

ขรก.พิษณุโลกเข้าแถวเคารพธงชาติ-สวดมนต์-ปฏิญาณตนทุกวันจันทร์ แสดงออกภักดีชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

ขรก.พิษณุโลกเข้าแถวเคารพธงชาติ-สวดมนต์-ปฏิญาณตนทุกวันจันทร์ แสดงออกภักดีชาติ-ศาสน์-กษัตริย์
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 11:11 )
35
ขรก.พิษณุโลกเข้าแถวเคารพธงชาติ-สวดมนต์-ปฏิญาณตนทุกวันจันทร์ แสดงออกภักดีชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 07.50 น. ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม เมื่อถึงเวลาแปดนาฬิกา ทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา รวมทั้งร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของปีพุทธศักราช 2564

 

สำหรับการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติฯ จะจัดทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ โดยขอให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยเริ่มกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง