รีเซต

18 ส.ส. ระทึก 'ศรีสุวรรณ' บี้ ปปช. ตรวจสอบถือครองที่ดิน สปก.-ภบท.5

18 ส.ส. ระทึก 'ศรีสุวรรณ' บี้ ปปช. ตรวจสอบถือครองที่ดิน สปก.-ภบท.5
ข่าวสด
11 เมษายน 2565 ( 11:28 )
57
18 ส.ส. ระทึก 'ศรีสุวรรณ' บี้ ปปช. ตรวจสอบถือครองที่ดิน สปก.-ภบท.5

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่11เม.ย.65 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้เร่งรัดการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัย 18 ส.ส.ที่ยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐในรูป ส.ป.ก.และภ.บ.ท.5 โดยเฉพาะที่ดินส.ป.ก.ซึ่งศาลฎีกา วางบรรทัดฐานไว้แล้วจากกรณีการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีตส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ทำให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นหรือเลือกปฏิบัติ เพราะยังมี ส.ส.หลายรายที่สมาคมฯได้ร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ในระยะเวลาไล่เลี่ยกับการร้องเรียนกรณีของปารีณา คือ ครั้งแรกวันที่ 20 พ.ย.62 จำนวน 3 ราย ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พ.ย.62 จำนวน 3 ราย ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธ.ค.62 จำนวน 13 ราย รวม 19 ราย

 

แบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ 5 ราย พรรคเพื่อไทย 4 ราย พรรคภูมิใจไทย 5 ราย พรรคประชาธิปัตย์ 2 ราย พรรคก้าวไกล 2 ราย พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ราย ซึ่งถือครองที่ดิน ส.ป.ก.จำนวน 6 ราย ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 12 ราย แต่เหตุใดป.ป.ช.จึงวินิจฉัยส่งให้อัยการฟ้องต่อศาลฎีกา กรณีของ น.ส.ปารีณา ได้เร็วกว่า ส.ส.รายอื่น ทั้งที่สมาคมฯร้องเรียนไปในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

 


 

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ คมจ.1/2565 ระหว่าง ป.ป.ช. ผู้ร้อง และน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้ว ถือว่าเป็นบรรทัดฐานสำคัญ ที่ชี้ให้เห็นว่าการที่ส.ส.ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้สูง ไม่เป็นคนยากจน ไปถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ย่อมเป็นการปิดโอกาสเกษตรกรรายอื่น ทำให้ไม่สามารถนำที่ดินไปจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทำกิน ย่อมทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเคลือบแคลงใจว่า

 

เหตุใดผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงสามารถครอบครองที่ดินจำนวนหลายไร่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้ ย่อมเป็นเรื่องที่ ส.ส.ซึ่งควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไปไม่พึงปฏิบัติ การกระทำของส.ส.ที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.จึงเป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 ข้อ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรสอง

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ส่วน ส.ส.ที่ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 แม้ ป.ป.ช.ยังไม่ได้ชี้มูลความผิดเป็นบรรทัดฐาน แต่เมื่อเทียบเคียงกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 676/2519 ก็อาจทำให้ ป.ป.ช.วินิจฉัยได้ง่ายขึ้น เพราะ “ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง”

 

ดังนั้นสมาคมฯจึงมายื่นคำร้อง เพื่อขอให้คณะกรรมการป.ป.ช.เร่งรัดไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัย ส.ส.อีก 18 รายที่เหลือที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. และภ.บ.ท.5 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเหมือนกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง