รีเซต

สถานีฯ ในสนามบินคุนหมิง รับทัพผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ช่วงหยุดตรุษจีนกว่า 6.2 หมื่นคน

สถานีฯ ในสนามบินคุนหมิง รับทัพผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ช่วงหยุดตรุษจีนกว่า 6.2 หมื่นคน
Xinhua
21 กุมภาพันธ์ 2567 ( 19:45 )
29
สถานีฯ ในสนามบินคุนหมิง รับทัพผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ช่วงหยุดตรุษจีนกว่า 6.2 หมื่นคน

(ภาพจากสถานีตรวจสอบการผ่านแดนขาเข้า-ขาออกประจำนครคุนหมิง : เจ้าหน้าที่สถานีตรวจสอบการผ่านแดนขาเข้า-ขาออกประจำนครคุนหมิง ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย นครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน ปี 2024)

คุนหมิง, 21 ก.พ. (ซินหัว) -- สถานีตรวจสอบการผ่านแดนขาเข้า-ขาออกประจำนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รายงานว่าท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย ได้รับรองเที่ยวบินขาเข้า-ขาออก ช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน (10-17 ก.พ.) มากกว่า 362 เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกมากกว่า 62,000 คน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 302 และร้อยละ 645 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีจำนวนผู้โดยสารหมุนเวียนสูงสุดในวันที่ 16 ก.พ. ที่มากกว่า 9,000 คน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของสถานีฯ ระบุว่าช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ท่าอากาศยานฯ รับรองผู้โดยสารขาออกเกือบ 33,000 คน ซึ่งออกเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นในไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และลาวเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวหรือพร้อมเด็กเล็ก ขณะเดียวกันท่าอากาศยานฯ รับรองผู้โดยสารขาเข้าเกือบ 29,000 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 3,500 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ของผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมด

ทั้งนี้ สถานีฯ ได้เฝ้าติดตามการเดินทางขาเข้า-ขาออกของผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด เผยแพร่ข้อมูลการหมุนเวียนของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานฯ อย่างทันท่วงที จัดสรรการบริการและกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบเพื่อผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกรอผ่านพิธีการศุลกากรในเวลาไม่เกิน 30 นาที และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายการบินต่างๆ เพื่อการดำเนินงานของสถานีฯ ที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน

(ภาพจากสถานีตรวจสอบการผ่านแดนขาเข้า-ขาออกประจำนครคุนหมิง : สถานีตรวจสอบการผ่านแดนขาเข้า-ขาออกประจำนครคุนหมิง ที่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย นครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน ปี 2024)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง