ในหลวง ทรงโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

ในหลวง ทรงโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ข่าวสด
24 มิถุนายน 2564 ( 22:47 )
20
ในหลวง ทรงโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี อายุ 72 พรรษา 52 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 

 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต) อายุ 72 พรรษา 52 ป.ธ.8, พธ.บ., M.A., Ph.D., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และทรงมีพระบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อทราบ