รีเซต

เมืองเชียงตุงมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชม.เป็นครั้งแรกที่เคยมี

เมืองเชียงตุงมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชม.เป็นครั้งแรกที่เคยมี
77ข่าวเด็ด
28 มิถุนายน 2563 ( 14:01 )
136
เมืองเชียงตุงมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชม.เป็นครั้งแรกที่เคยมี

เชียงราย-ดีใจกับคนเมืองเชียงตุง ที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชม. ที่นี้กลางคืนจะมีไฟฟ้าใช้ตลอด คาดว่าเครื่องไฟฟ้าจะขายดีเพิ่ม

28 มิ.ย. 2563 รัฐฉานตะวันออก 4  แขวง  มี 11  หัวเมือง 8 กิ่งเขตเมือง 1. เมืองเชียงตุง แบ่งการปกครองออกเป็น 5  เขตเมือง  กิ่งเขตเมือง คือ เขตเมืองเชียงตุง เมืองยาง เมืองขาก เมืองลา เมืองหมากหมาง และเมืองสาด แบ่งการปกครองออกเป็น  3  เขตเมือง 4 กิ่งเขตเมือง คือ เขตเมืองสาด เขตเมืองโต๋น เขตเมืองเปง  กิ่งเขตเมืองโต้งต้า กิ่งเขตเมืองโก๊ก กิ่งเขตเมืองปุ่งป่าแขม และกิ่งเขตเมืองทา  3. แขวงเมืองพฺยาก แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขตเมือง 1 กิ่งเขตเมือง คือ เขตเมืองพฺยาก เขตเมืองญอง และกิ่งเขตเมืองยู้  4. แขวงท่าขี้เหล็ก แบ่งการปกครองออกเป็น 1 เขตเมือง 2 กิ่งเขตเมือง คือ เขตเมืองท่าขี้เหล็ก กิ่งเขตเมืองต้าเหล่อ และกิ่งเขตเมืองเกงลาบ

 

ก่อนหน้านี้รัฐฉานตะวันออกไม่มีโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง จึงต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชน หรือต่างประเทศ ส่วนเมืองท่าขี้เหล็กซื้อไฟฟ้าใช้จากฝั่งไทยอ.แม่สาย เมืองต้าเหล่อและกิ่งเขตเมืองเกงลาบ กำลังเจรจาขอซื้อไฟฟ้าจากฝั่ง สปป.ลาวและในวันที่ 27 มิ.ย. 63 เวลา 18.00 น. การไฟฟ้าเมียนมาได้มีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้ามาจากเขื่อนไฟฟ้าเกงตอง กิ่งเขตเมืองเกงตอง แขวงลางเคอ รัฐฉานตอนใต้ ซึ่งมีกำลังการผลิต 54 เมกะวัตต์ (เขื่อนไฟฟ้าเกงตองเริ่มผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2009 โดยจ่ายให้กับเมืองต่องจีเป็นหลัก และเมืองเชียงตุง ทำให้เชียงตุงเป็นครั้งแรกมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งก่อนหน้าเมืองเชียงตุง มีการใช้ไฟกำลังไม่พอ ไม่สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชม.