พาณิชย์ เผย 2 เดือนแรกปี 63 ยอดเปิดใหม่ลด ปิดกิจการเพิ่ม

พาณิชย์ เผย 2 เดือนแรกปี 63 ยอดเปิดใหม่ลด ปิดกิจการเพิ่ม
TNN ช่อง16
31 มีนาคม 2563 ( 12:02 )
17
พาณิชย์ เผย 2 เดือนแรกปี 63 ยอดเปิดใหม่ลด ปิดกิจการเพิ่ม

        วันนี้ ( 31 มีงค.63)  นายวุฒิไกร   ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียน จำนวน  6,407 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 30,298 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด3อันดับแรกได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 597ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 332 ราย และ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร191ราย 

        ทำให้ธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสม  2 เดือนแรก ปี 2563 มีจำนวน 13,349 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ลดลง 525 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนสะสม 46,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35

          สำหรับ  ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวน  815ราย  มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 6,026 ล้านบาทโดย ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด   3    อันดับแรก    ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 104  ราย     รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  51 ราย และ  ธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร 21 ราย

        ทั้งนี้ ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ  แบ่งตามช่วงทุนเลิกประกอบกิจการ มากที่สุด  ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท 563 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.08 รองลงมา ช่วงทุนมากกว่า 1- 5ล้านบาท 223 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.36  ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท 26 รายคิดเป็นร้อยละ 3.19 ช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท  มี 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.37   ทำให้ธุรกิจเลิกสะสม2 เดือนแรกปี 2563 มี2,222ราย เพิ่มขึ้น 9  ราย  คิดเป็นร้อยละ  0.4 มูลค่า   

        ดังนั้น จึงส่งผลให้ทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสม   9,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,933ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 42  ทำให้ ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563   ธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 757,178 รายมูลค่าทุน  18.42 ล้านล้านบาท

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง