ผู้ว่าฯ ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งกิงก่องแก้ว กับหน้ากากรูปหัวใจ มาให้กำลังใจทีมหมอ

ผู้ว่าฯ ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งกิงก่องแก้ว กับหน้ากากรูปหัวใจ มาให้กำลังใจทีมหมอ
77ข่าวเด็ด
27 มีนาคม 2563 ( 15:23 )
46
ผู้ว่าฯ ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งกิงก่องแก้ว กับหน้ากากรูปหัวใจ มาให้กำลังใจทีมหมอ

จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สวมหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 ฝีมือแม่บ้าน ให้กำลังทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน่าน กลุ่มแม่บ้านหัวเวียงใต้ต่างพากันชื่นใจ ภูมิใจ ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สวมหน้ากากผ้ารูปหัวใจแดง ฝีมือแม่บ้านหัวเวียงใต้

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 27 มีนาคม 2563  ที่ โรงพยาบาลน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินทางมายังโรงพยาบาลน่าน เพื่อมาเยี่ยมเสริมขวัญกำลังใจ ให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลน่าน กลุ่มแม่บ้านหัวเวียงใต้ต่างพากันชื่นใจ ภูมิใจ ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สวมหน้ากากผ้ารูปหัวใจแดง ฝีมือแม่บ้านหัวเวียงใต้ ตัดเย็บโดยใช้เงินของกลุ่มตัดเย็บช่วยเหลือญาติพี่น้องของบ้านหัวเวียงใต้ พระภิกษุ สามเณร และ ชุมชนใกล้เคียง ซื้อไม่ขายให้ฟรี เดินทางไปเยี่ยม เสริมขวัญกำลังใจ ให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลน่าน ขอบคุณที่ทำงานหนักสู้ภัยโควิด-19 เพื่อพี่น้องชาวน่าน

โดยมี นายแพทย์ ดิเรก สุดแดน รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วย แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลน่าน ให้การต้อนรับ

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเดินทางมาถึง หน้าตึกอาคารศิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ได้มีมาตรการป้องกันคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการ โดยมี เจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สอบถามประวัติการเดินทาง อาการเจ็บป่วย ตามมาตรฐานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตามมาตรฐานการป้องกันโรคโคโรน่า 2019 โควิด-19 ของโรงพยาบาลน่าน

แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  ได้รายงานการบริการของคลินิกไข้หวัด ที่ทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ที่มารับบริการตั้งแต่ด่านหน้าของโรงพยาบาลน่าน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด

ไม่ให้เข้าไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไปภายในโรงพยาบาล โดยมีบริการซักประวัติ คัดกรอง ตรวจรักษา และจ่ายยา ซึ่งเป็นระบบการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ซึ่งทางผู้ว่าฯ ได้พูดคุย สอบถาม และให้กำลังใจกับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ที่ปฏิบัติงานในคลินิกไข้หวัดทุกคนด้วย

จากนั้น นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินทางไปที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1 รพ.น่าน เยี่ยมชมการบริการจัดยาส่งให้กับผู้ป่วยที่บ้านของกลุ่มงานเภสัชกรรม  ซึ่งเป็นบริการพิเศษในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่า 2019 โควิด-19 ของโรงพยาบาลน่าน

มีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ลดการเดินทางมาโรงพยาลน่าน  ป้องกันการแพร่กระจาย- ติด เชื้อโรคโคโรน่า 2019 โควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอายุรกรรม  ผู้ป่วยที่อาการทั่วไปปกติ สามารถรับประทานยาต่อเนื่องที่บ้านได้

จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องคัดกรองผู้สงสัยโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ที่ห้อง 106  ของแผนกผู้ป่วยนอก รวมทั้งไปเยี่ยมชมห้องพิเศษที่จัดเตรียมไว้สำหรับรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวที่ รพ.น่าน ที่ตึกอายุรกรรมชั้น 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจรักษาผู้ป่วย ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 14 อำเภอ ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดน่าน และมีการจัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลน่าน และสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดน่าน

สำหรับพี่น้องประชาชน สิ่งสำคัญคือความร่วมมือหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึง อสม.ในพื้นที่ ในการช่วยกันดูแลตนเอง และหากมี ญาติพี่น้อง เพื่อน บุคคลใกล้ชิด เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

หรือจังหวัดกลุ่มเสียง สถานที่เสี่ยงในประเทศไทย บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด จนครบ 14 วัน นับจากเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง การหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น และเว้นระยะห่างกับบุคคลอื่น (SOCIAL DISTANCING) ในระยะไม่น้อยกว่า 2 เมตร

สิ่งสำคัญ วันนี้ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านทุกคน และขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วทั้งจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่  รพ.สต. รวมถึง อสม.ในพื้นที่ รวมทั้งข้าราชการทุกฝ่าย และขอขอบคุณทุกคนที่ที่เสียสละ พวกเราต้องเอาใจช่วย รวมพลังสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อชาวน่านทุกคน

ภาพ/ข่าว จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน เรียบเรียง/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง