“ภูมิธรรม”ชี้ความสำคัญ เปิดประชุมสภา เพื่อรับรู้ปัญหาหลากหลาย ช่วยปชช.ได้เร็ว

“ภูมิธรรม”ชี้ความสำคัญ เปิดประชุมสภา เพื่อรับรู้ปัญหาหลากหลาย ช่วยปชช.ได้เร็ว
มติชน
24 เมษายน 2563 ( 13:50 )
11
“ภูมิธรรม”ชี้ความสำคัญ เปิดประชุมสภา เพื่อรับรู้ปัญหาหลากหลาย ช่วยปชช.ได้เร็ว
“ภูมิธรรม” แจงปมเร่งเปิดประชุมสภามีความสำคัญอย่างไร บอก เพื่อจะรับรู้ปัญหาชัดเจน-แก้ไขโดยเร็ว ลมหายใจปชช.รวยรินเต็มทีแล้ว

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กซ์ส่วนตัวว่า จากการประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ข้อสรุปสำคัญประการหนึ่ง คือการเร่งให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ความเร่งด่วนของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้นสำคัญอย่างไร 1.ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ วันนี้การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลยังทำได้ไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง และ ไม่ทันการณ์ นั่นเพราะรัฐบาลยังไม่เคยรับฟังหรือได้ยินเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เดือดร้อน การเร่งรัดให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเป็นช่องทางสำคัญที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อมูลความเดือดร้อนผ่าน สส ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในทุกพื้นที่. เพื่อจะช่วยเร่งรัดให้ความช่วยเหลือได้ครบถ้วน ทั่วถึง และ รวดเร็ว ความเดือดร้อนของประชาชนเจียนตาย จึงไม่ควรรีรอ หากควรเร่งเพิ่มทุกช่องทาง ที่จะรับรู้ปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข เยียวยาโดยเร็ว ลมหายใจของพี่น้องประชนส่วนใหญ่วันนี้รวยรินเต็มทีแล้ว

นายภูมิธรรม ระบุอีกว่า 2.พ.ร.ก. กู้เงิน จำนวนมหาศาลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของรัฐบาลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการกู้เงินอนาคตของประชาชน มาใช้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนการใช้ที่มียุทธศาสตร์ชัดเจน รอบคอบ และโปร่งใส ซึ่ง พ.ร.ก. ดังกล่าวนี้ รัฐบาลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาอยู่แล้ว จึงย่อมเป็นผลดีกว่าอย่างแน่นอน หากรัฐบาลเร่งจะนำ พ.ร.ก. กู้เงิน ทั้งหมดเข้าสู่การประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อจะได้รับฟังข้อเสนอแนะ ท้วงติง ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำงบประมาณก้อนใหญ่นี้ไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับอย่าง รอบคอบและมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้รัฐบาลก็ต้องได้รับการตรวจสอบการใช้งบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ อย่างจริงจังจากฝ่ายค้านและทุกภาคส่วนของสังคม การเร่งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเป็นแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งในกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลและฝ่ายค้านจะร่วมมือนำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ตนไม่อยากเห็นรัฐบาลประกาศชัยชนะต่อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังจะอดตาย