รีเซต

จีน-อาเซียน มุ่งมั่นเดินหน้า 'ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน'

จีน-อาเซียน มุ่งมั่นเดินหน้า 'ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน'
Xinhua
14 กรกฎาคม 2566 ( 13:04 )
34
จีน-อาเซียน มุ่งมั่นเดินหน้า 'ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน'

จาการ์ตา, 14 ก.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (13 ก.ค.) จีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) แสดงความมุ่งมั่นเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน ณ การประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน-อาเซียน (10+1) ในกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซียหวังอี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศส่วนกลางของจีน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมฯ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สังเกตการณ์ของอาเซียน และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม กล่าวว่าจีนและอาเซียนได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และหลักการของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) อย่างแข็งขันและขยับขยายความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในทุกด้าน กรุยเส้นทางที่ถูกต้องของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในระยะยาว และการบรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันหวังกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำงานร่วมกันในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันและแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) รวมถึงร่วมกันส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการเสริมสร้างรากฐานของสันติภาพและเสถียรภาพหวังกล่าวว่าจีนจะมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและมอบโอกาสใหม่ๆ แก่ทุกประเทศด้วยการสร้างความทันสมัยแบบจีน และพร้อมเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อเดินหน้ากระบวนการสร้างความทันสมัยในเอเชีย โดยจีนจะทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-อาเซียน และมีส่วนส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้นด้านอาเซียนขอบคุณจีนสำหรับการสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและการสร้างประชาคม โดยอาเซียนชื่นชมจีนที่มีบทบาทนำในการแสดงความเต็มใจลงนามพิธีสารของสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Protocol to the Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone) ขณะเดียวกันอาเซียนคาดหวังว่าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียน-จีน จะก้าวหน้าสู่ระดับใหม่และสร้างความสำเร็จครั้งใหม่อนึ่ง การประชุมฯ ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี การภาคยานุวัติของจีนในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอกสารแนวปฏิบัติการเร่งสรุปประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้นอกจากนั้นหวังได้พบปะกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม รัสเซีย และออสเตรเลีย ระหว่างการประชุมฯ ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง