TrueID

มส.เห็นชอบจัดงานทอดกฐิน กำหนดแนวปฏิบัติเข้ม จำกัดคนร่วมงาน งดพิธีสมโภช

มส.เห็นชอบจัดงานทอดกฐิน กำหนดแนวปฏิบัติเข้ม จำกัดคนร่วมงาน งดพิธีสมโภช
มติชน
11 ตุลาคม 2564 ( 17:11 )
38
มส.เห็นชอบจัดงานทอดกฐิน กำหนดแนวปฏิบัติเข้ม จำกัดคนร่วมงาน งดพิธีสมโภช

ข่าววันนี้ 11 ตุลาคม ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษก พศ.กล่าวในการแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ พศ.เสนอให้พิจาณา เรื่องกำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีทอดพระกฐิน/ กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามที่ มส.มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2564 มติที่ 250/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องหันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด และให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภทนั้น เนื่องจากพิธีการถวายกฐิน หรือการกราบกรานกฐิน เป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งตามพุทธบัญญัติ และเป็นธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล โดยในประเทศไทยได้มีพิธีทอดกฐินทั้งพิธีหลวง และพิธีราษฎร์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจะเดินทางไปทำบุญตามวัดต่างๆ ที่ตนศรัทธา หรือถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้นๆ

 

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ในช่วงการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 19พฤศจิกายน จึงเห็นควรกำหนดมาตรการให้ทุกวัดดำเนินการ ดังนี้ 1.การตัดพิธีถวายพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำหนด และ 2.การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจำกัดผู้เข้าร่วมถวายผ้ากฐินผู้เข้าร่วมในอุโบสถ ดังนี้ พื้นที่สีแดงเข้ม ไม่เกิน 25 คน พื้นที่สีแดง ไม่เกิน 50 คน และพื้นที่สีส้ม ไม่เกิน 100 คน ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่างประมาณ 1.5-2 เมตรต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

 

“ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม คือ แอสตราเซเนกา โมเดอร์นา หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน แต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง จำนวนพระสงฆ์ในพิธี ให้พิจารณาตามความเหมาะสมให้เว้นระยะห่าง 1.5 -2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี พร้อมกับขอความร่วมมือให้งดพิธีสมโภชขององค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรอกผู้เข้าร่วมตามมาตรการของ สธ.ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

 

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่า ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.และปฏิบัตินามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของรัฐบาล หรือคำแนะนำของ สธ.หรือตามมาตรการที่คณะกรรมกาคคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง