จีนจับมือไทยสร้าง 'ฐานสาธิตเทคโนโลยีปลูกยางพารา'

จีนจับมือไทยสร้าง 'ฐานสาธิตเทคโนโลยีปลูกยางพารา'
Xinhua Thai
8 กันยายน 2564 ( 22:48 )
12
จีนจับมือไทยสร้าง 'ฐานสาธิตเทคโนโลยีปลูกยางพารา'

ไห่โข่ว, 8 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อช่วงเช้าของวันพุธ (8 ก.ย.) สถาบันวิจัยยาง สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรเขตร้อนของจีน และ การยางแห่งประเทศไทย (ROAT) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ "โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการปลูกยางแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง" ทางออนไลน์ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันสร้างฐานสาธิตเทคโนโลยีการปลูกยางพาราในจังหวัดฉะเชิงเทราและหนองคาย

 

 

"บันทึกความเข้าใจที่ลงนามในครั้งนี้จะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยียางพาราและความร่วมมือทางการเกษตรในเชิงลึกระหว่างทั้งสองฝ่าย"นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าว เขาระบุว่าการยางแห่งประเทศไทยจะร่วมมือกับสถาบันวิจัยยางฯ ของจีน ในการสร้างฐานสาธิตเทคโนโลยีการปลูกยางพาราขนาด 2 เฮกตาร์ (12.5 ไร่) ที่ศูนย์วิจัยยางในจังหวัดฉะเชิงเทราและในจังหวัดหนองคาย โดยการยางแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมสถานที่ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างฐานสาธิต รวมถึงดูแลรักษาฐานแห่งนี้ภายใต้คำแนะนำเชิงเทคนิคของสถาบันวิจัยยางฯ ของจีน

 

 

หวงหัวซุน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางฯ ของจีน กล่าวว่าสถาบันวิจัยยางฯ จะสาธิตเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นเอง เช่น การชำหน่ออ่อนของต้นกล้า การใช้สารกระตุ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สารสำหรับป้องกันชั้นเนื้อเยื่อตาย มีดกรีดยางพาราไฟฟ้า และเครื่องตรวจวัดยางพาราแห้ง ที่ฐานสาธิตดังกล่าว รวมถึงจัดการฝึกอบรมเชิงเทคนิค และจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาฐานสาธิต เช่น  วิดีโอเชิงเทคนิคและมีดกรีดยางไฟฟ้า ให้กับการยางแห่งประเทศไทย

 

 

รายงานระบุว่า เพื่อดำเนินการตามแผนความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ระยะ 5 ปี (2018-2022) และแผนความร่วมมือทางการเกษตรแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ระยะ 3 ปี (2020-2022) และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในกลุ่มประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง สถาบันยางฯ ของจีนได้ดำเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีด้านการปลูกและการแปรรูปยางธรรมชาติใน 5 ประเทศ โดยได้ร่วมมือกับกัมพูชา ลาว เมียนมา และอื่นๆ ในการเพาะพันธุ์ เพาะปลูก และแปรรูปยางพารา และความร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จล่าสุดของโครงการดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง