ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาฯ "ภูมิธรรม-อดิศร-ประยุทธ์" พ้นจากข้าราชการการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาฯ "ภูมิธรรม-อดิศร-ประยุทธ์" พ้นจากข้าราชการการเมือง
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 11:57 )
48
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาฯ "ภูมิธรรม-อดิศร-ประยุทธ์" พ้นจากข้าราชการการเมือง

วันนี้ (24 ธ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 

ด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้พ้นจากตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต้องพ้นจากตําแหน่ง

 

ตามมาตรา 96 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 จํานวน 4 คน ดังนี้

 

1. นายภูมิธรรม เวชยชัย ตําแหน่งที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

2. รองศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศร เพียงเกษ ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

3. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ตําแหน่งเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

4. นายสุรพล เกียรติไชยากร ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 25563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง