รีเซต

ดีเอสไอ เรียก BTSC เข้าให้ถ้อยคำ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี

ดีเอสไอ เรียก BTSC เข้าให้ถ้อยคำ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี
มติชน
14 มกราคม 2564 ( 16:22 )
73
ดีเอสไอ เรียก BTSC เข้าให้ถ้อยคำ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี

จากกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาใหม่ (TOR) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีการกีดกันการเสนอราคา อันอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสืบสวนกรณีดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTSC โดย นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะผู้ร่วมประมูลในโครงการนี้ เป็นผู้แทนมาให้ถ้อยคำ ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาใหม่ (TOR) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการประมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และ บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งในคดีนี้ศาลปกครองเห็นด้วยตามฟ้อง และได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับหลักเกณฑ์ใหม่ ให้คงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการยื่นประมูลที่ผ่านมา

 


ทั้งนี้ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการกำชับให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่งรัดดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนอื่น ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง