ระนอง! เข้มแรงงานเมียนมา-ห้ามขึ้นฝั่งอยู่ได้แต่ในเรือ

ระนอง! เข้มแรงงานเมียนมา-ห้ามขึ้นฝั่งอยู่ได้แต่ในเรือ
TNN ช่อง16
10 กันยายน 2563 ( 11:06 )
75
ระนอง! เข้มแรงงานเมียนมา-ห้ามขึ้นฝั่งอยู่ได้แต่ในเรือ

นาวาเอก ณัฏฐ์ จรัสกุล หัวหน้าศูนย์ความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง (ศรชล.ภาค 3) กล่าวถึงสถานการณ์เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันประเพื่อนบ้านซึ่งมีแนวชายแดนติดกับจังหวัดระนอง ยังคงมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดระนอง โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการสกัดกั้น ทั้งการลักลอบเข้าเมือง ในส่วนของ ศรชล.จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทางทัพเรือภาคที่ 3 ได้มีการตั้งขึ้นมา โดยร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยว ดูแลผลประโยชน์ทางทะเลอันดามัน


จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศเมียนมาที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ส่วนกลางลุกลามไปทั่วเกือบทุกพื้นที่ของประเทศเมียนมา ซึ่งจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาก็มีปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 เช่นกัน โดยจังหวัดเกาะสองมีแนวชายแดนติดกับจังหวัดระนองด้านทะเลอันดามันและตาคลองสายต่าง ๆ ที่ปัจจุบันในแต่ละวันจังหวัดระนองจะมีเรือสินค้า เรือขนถ่ายสัตว์ เรือขนถ่านและเรืออีกหลายชนิด จากหลายพื้นที่จากประเทศเมียนมา ที่ต้องเข้ามาส่งสินค้าและรับสินค้าในจังหวัดระนอง ในแต่ละวันเกือบ 100 ลำ พร้อมลูกเรือชาวเมียนมาหลายร้อยคนต่อวัน ที่มาจากหลายจังหวัดของประเทศเมียนมาที่นำสินค้าเข้าจังหวัดระนอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงอย่างมากหากทางการไทยไม่มีมาตรการที่เข้มในการดูแลเรื่องเรือสินค้าที่มาจากหลายพื้นที่ พร้อมทั้งมีลูกเรือเมียนมาจำนวนมากเข้ามาที่ท่าเรือและแพต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดระนอง


ทาง ศรชล.ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในจังวัดระนอง ออกตรวจเรือสินค้าทุกลำรวมถึงเรือประมงจากประเทศเมียนมาที่เข้ามาในจังหวัดระนองอย่างเข้าข้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเชื้อโควิด 19 ที่อาจจะมาจากแรงงานพม่าที่มากับเรือสินค้าในแต่ละวัน โดยมีผู้ประกอบการชาวไทยเป็นผู้สั่งสินค้าหรือมีส่วนร่วมในการส่งสินค้า ทั้งเรือทั้งท่าจอดเรือที่รับสินค้า โดยทาง ศรชล.จังหวัดระนอง มีข้อกำหนดอย่างเข้มข้นคือ 1.เรือต่างประเทศทุกลำที่เข้า-ออกจังหวัดระนองจะต้องแจ้งรายงานข้อมูลในกลุ่มไลน์ของศรชล.ระนอง ร่วมกับการแจ้งเข้า-ออกตามปกติของหน่วยงานต่างๆ 2.แรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่เดินทางมากับเรือทุกลำห้ามขึ้นมาบนฝั่งโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ 3.เรือKTขนาดเล็ก(เรือโดยสาร)ต้องมีเอกสารถูกต้องสามารถเข้า-ออกได้ในเวลา 08.00-13.00น และเข้าเทียบท่าได้ ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลปากน้ำเท่านั้น 4.เรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่สามารถเข้าเทียบท่าหลังเวลา 4 ทุ่มได้ จะต้องได้รับอนุญาตจากด่านตรวจสัตว์น้ำเป็นรายๆไปและจะต้องมีคนไทยค่อยควบคุมดูแลเรือดังกล่าว พร้อมทั้งถ่ายภาพคนไทยที่ดูแลเรือและแรงงานในเรือส่งในกลุ่มไลน์ศรชล.โดยคนไทยต้องอยู่บนฝั่งและพม่าอยู่ในเรือห้ามปฏิสัมพันธ์กันโดยเด็ดขาด อนุญาตให้เรือต่างประเทศเคลื่อนย้ายได้เพียง 2 ท่า เท่านั้น ไม่รวมท่าลงน้ำแข็ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากท่าเทียบเรือที่1 ไป2 ต้องแจ้งรายงานในกลุ่มไลน์ของ ศรชล.ด้วย


ซึ่งในแต่ละวันตามท่าเรือและตามแพหรือจุดขึ้นลงสินค้า จะมีเจ้าหน้าจากหลายหน่วยงานที่ร่วมกับ ศรชล. ผลัดเปลี่ยนกำลังเข้าทำการตรวจสอบ ในการขึ้นลงสินค้าเน้นไม่ให้แรงงานชาวเมียนมาที่มากับเรือสินค้าขึ้นฝั่ง จนกว่าเรือสินค้าจะกลับออกไปเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่ามีแรงงานลูกเรือคนไหนมีเชื้อบ้าง


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง