รีเซต

เปิดประชุมสภาฯ สัปดาห์แรก จ่อผ่านกฏหมายค้าง นัดวิป หารือกรอบเวลา 26 พ.ค.นี้

เปิดประชุมสภาฯ สัปดาห์แรก จ่อผ่านกฏหมายค้าง นัดวิป หารือกรอบเวลา 26 พ.ค.นี้
มติชน
21 พฤษภาคม 2565 ( 14:42 )
26
เปิดประชุมสภาฯ สัปดาห์แรก จ่อผ่านกฏหมายค้าง นัดวิป หารือกรอบเวลา 26 พ.ค.นี้

ข่าววันนี้ 21 พฤษภาคม นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวาระการประชุมสภาฯ หลังเปิดสมัยประชุมว่า ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม จะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ…. ร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ …) พ.ศ…., ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้น

 

ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม จะเป็นการตอบกระทู้และรับทราบรายงานของหน่วยราชการต่างๆ และวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคมจะเป็นกาาพิจารณารายงานของกมธ.ที่ค้างพิจารณา เช่น รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562, รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ

 

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส่วนสัปดาห์หน้า วันที่ 31 พฤษภาคม-วันที่ 2 มิถุนายน จะเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้นได้กำหนดไว้ 3 วันเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือเรื่องการจัดสรรเวลาอภิปรายของแต่ละฝ่าย

 

นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่า สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. เบื้องต้นกมธ.จะยื่นร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จแล้วกับนายชวนในวันที่ 24 พฤษภาคม โดยกำหนดคร่าวๆ ว่าจะมีการประชุมในวันที่ 9-10 มิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมไปตามระเบียบวาระซึ่งมีหลายเรื่อง ส่วนจะมีการหารือกับวิปต่างๆ หรือไม่นั้น ต้องรอนายชวนกำหนดอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง