รีเซต

กัมพูชาผุดโครงการ 'ฝึกวิชาชีพฟรี' ช่วยคนรุ่นใหม่ครอบครัวยากจน

กัมพูชาผุดโครงการ 'ฝึกวิชาชีพฟรี' ช่วยคนรุ่นใหม่ครอบครัวยากจน
Xinhua
14 พฤศจิกายน 2566 ( 17:20 )
62
กัมพูชาผุดโครงการ 'ฝึกวิชาชีพฟรี' ช่วยคนรุ่นใหม่ครอบครัวยากจน

   (แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนต่อแถวตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือก่อนขึ้นชั้นเรียนที่โรงเรียนมัธยมในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา วันที่ 11 ม.ค. 2021) พนมเปญ, 14 พ.ย. (ซินหัว) -- วันอังคาร (14 พ.ย.) กัมพูชาเปิดตัวโครงการเพื่อจัดการฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคนิคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่คนรุ่นใหม่ราว 1.5 ล้านคน จากครัวเรือนที่ยากจนและเปราะบางทั่วประเทศฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ขึ้นกล่าวในงานเปิดตัวที่กรุงพนมเปญว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะทางเทคนิคที่สามารถทำให้พวกเขามีงานทำและมีรายได้ที่ดีขึ้นในอนาคตฮุนมาเนตกล่าวว่าคนหนุ่มสาวที่ยากจนและเปราะบางจะไม่เพียงแต่ได้รับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 280,000 เรียล (ราว 2,460 บาท) ซึ่งทางการมั่นใจว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยลดความยากจนภายในประเทศให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 10กลุ่มคนรุ่นใหม่จะสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนอาชีวะและเทคนิคของประเทศในวิชาเอก 38 สาขา และ 10 ด้านสำคัญ ได้แก่ การก่อสร้าง ไฟฟ้าและพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อน การผลิต เครื่องจักรทั่วไปและเครื่องจักรยานยนต์ การท่องเที่ยว การบริการ การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศอนึ่ง รายงานจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำกัมพูชา ระบุว่าอัตราความยากจนในกัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 16.6 ในปี 2022 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 36.7 ในปี 2014

ข่าวที่เกี่ยวข้อง