ผู้ตรวจการฯ ขานรับนโยบายเลี่ยงโควิด แบ่งผลัดทำงานที่บ้าน-สนง. ยันพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจาก ปชช.

ผู้ตรวจการฯ ขานรับนโยบายเลี่ยงโควิด แบ่งผลัดทำงานที่บ้าน-สนง. ยันพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจาก ปชช.
มติชน
5 มกราคม 2564 ( 13:49 )
25
ผู้ตรวจการฯ ขานรับนโยบายเลี่ยงโควิด แบ่งผลัดทำงานที่บ้าน-สนง. ยันพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจาก ปชช.

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้มีข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 นั้น ได้มีประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 3 มกราคม เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง แต่ยังคงสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 มีการปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดละ 14 วันในการเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และปฏิบัติงานในที่พักอาศัย เพื่อลดความแออัด รักษาระยะห่างระหว่างกัน สำหรับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่ป่วยมีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเพื่อลดอัตราความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19 ทั้งนี้ ให้บุคลากรของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินงดการเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

 

พ.ต.ท.กีรป กล่าวต่อว่า แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลได้ขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางติดต่อราชการ อย่างไรก็ตาม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และบริการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเหมือนเช่นเคย สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ท่านสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างง่ายดาย ทั้งทางสายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ), ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือตู้ ปณ. 333 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ10215 เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th และสำหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง