TrueID

ผวา! คลัสเตอร์โควิด 'ดงหลวง' จ.มุกดาหาร พุ่ง 24 คนแล้ว

ผวา! คลัสเตอร์โควิด 'ดงหลวง' จ.มุกดาหาร พุ่ง 24 คนแล้ว
มติชน
15 กันยายน 2564 ( 12:07 )
10
ผวา! คลัสเตอร์โควิด 'ดงหลวง' จ.มุกดาหาร พุ่ง 24 คนแล้ว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศสถานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ว่าพบป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 17 คน แยกเป็นการติดเชื้อมาจากภายนอกจังหวัด 2 คน และติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 15 คน โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในจังหวัดแยกเป็นการตรวจพบที่อำเภอดงหลวง 11 คน และอำเภอเมืองมุกดาหาร 3 คน และอำเภอนิคมคำสร้อย 1 คน

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนคลัสเตอร์โควิดอำเภอดงหลวงมีทั้งหมด 2 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเขตอำเภอดงหลวง และคลัสเตอร์พื้นที่บ้านหินกอง หมู่ที่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 16 ตำบลกกตูม ซึ่งถือเป็นคลัสเตอร์โควิด-19 ขนาดใหญ่ที่สุดที่ตรวจพบในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารขณะนี้ เนื่องจากมีผู้ป่วยที่หลากหลายทั้งเพศและอายุโดยมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่มีอายุตั้งแต่ 11 เดือน จนถึง 55 ปี เพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะ โดยก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 13 คน เมื่อรวมกับที่พบการติดเชื้อใหม่อีก 11 คน จึงรวมเป็นพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 24 คนแล้ว และในจำนวนผู้ติดเชื้อยังพบว่าเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 11 เดือนถึง 14 ปี มากถึง 7 คน

 

 

นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง กล่าวว่า เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำจุดควบคุมการเดินทางของราษฎรในพื้นที่บ้านหินกอง หมู่ที่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 16 ควบคุมไม่ให้มีการเดินทางเข้า-ออกของราษฎรบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ 16 และบ้านนาหินกองหมู่ 8 พร้อมถังเฝ้าระวังคัดกรองหรือสังเกตผู้ที่เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

 

 

ขณะที่นายไพบูลย์ บุตรวัง ปลัดอำเภอดงหลวง ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลกกตูม ก็ได้ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลกกตูม ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่บ้านนาหินกองหมู่ที่ 8 และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ 16 ตำบลกกตูม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2564 หรือ จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะดำเนินการสอบสวนโรคแล้วเสร็จ

 

 

ล่าสุดในวันนี้ ที่โรงเรียนบ้านแก้งนาง.ตำบลกกตูมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดงหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกตูมหมู่บ้านพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแก่งนาง ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีคโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไปยกเว้นเว้นบ้านหินกอง หมู่ที่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 16 เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกกักตัว ที่โรงเรียนบ้านแก้งนาง ตำบลกกตูม

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง