รีเซต

วันนี้วันอะไร วันมวยไทย ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์

วันนี้วันอะไร วันมวยไทย ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์
TNN ช่อง16
26 มกราคม 2565 ( 17:34 )
89
วันนี้วันอะไร วันมวยไทย ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็นวันมวยไทย มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ เป็นการใช้อาวุธของร่างกาย 9 อย่าง หรือที่เรียกว่า นวอาวุธ ได้แก่ มือ 2/เท้า 2/ เข่า 2/ ศอก 2 และศีรษะ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งของโลก


จากความสำคัญของมวยไทย ทำให้กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าการยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ


วัยมวยไทยตั้งขึ้นโดยเลือกเอาวันขึ้นเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เป็นวันมวยไทย เนื่องจากสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ เป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชน และยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความสามารถเกี่ยวกับมวยไทยมาก ทรงคิดท่าแม่ไม้ ไม้กลมวยไทยขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะพระองค์ เรียกว่า “มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ” และได้รับการถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังจนถึงทุกวันนี้


นอกจากนี้ ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ศิลปะมวยไทยในการปกป้องราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติ


ที่มาข้อมูล : wikipedia 

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง