รีเซต

อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่โคราช ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง 5 ตำบล

อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่โคราช ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง 5 ตำบล
ข่าวสด
22 ธันวาคม 2564 ( 09:55 )
78
อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่โคราช ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง 5 ตำบล

อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่โคราช ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาล 5 ตำบล 11 บ่อ เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน พร้อมแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำดื่มของประชาชน

 

นครราชสีมา วันที่ 22ธันวาคม 2564 ที่บึงสาธารณะบ้านหนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะ และนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

 

 

ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าวใน 5 ตำบล รวม 11 บ่อ งบประมาณ 55 ล้านบาท ประกอบด้วย ตำบลหนองบัวศาลา จำนวน 6 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 11,114 ครัวเรือน 20,420 คน , ตำบลมะเริง จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 490 ครัวเรือน 1,230 คน

 

 

ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 956 ครัวเรือน 2,500 คน , ตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 800 ครัวเรือน 2,134 คน และตำบลสุรนารี 2 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 1,855 ครัวเรือน 2,797 คน รวมน้ำบาดาลที่ผลิตได้ทั้งปี ทั้ง 11 บ่อ เป็นปริมาณ 1,693,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

 

 

นายศักดิ์ดา เปิดเผยว่า โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งน้ำของพี่น้องประชาชน รวมทั้ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชน ได้ถึงปีละ 20,000 บาทต่อครัวเรือน

 

 

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ให้ร่วมกันดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เมื่อมีการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินที่ไหน ต้องมีการเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยไม่เลือกว่าจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน เพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ ให้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง