รีเซต

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชฯ พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ และอีก 46 คน

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชฯ พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ และอีก 46 คน
มติชน
31 มีนาคม 2564 ( 19:40 )
141
โปรดเกล้าฯ เครื่องราชฯ พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ และอีก 46 คน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเจ้า

 

 

ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จำนวน 47 คน ดังนี้

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง