รีเซต

สินเชื่อข้าราชการ 2564 เงินเดือนน้อยกู้ได้ กู้เงินด่วน โอนเงินไว เข้าบัญชี เพื่อเป็นสวัสดิการ

สินเชื่อข้าราชการ 2564 เงินเดือนน้อยกู้ได้ กู้เงินด่วน โอนเงินไว เข้าบัญชี เพื่อเป็นสวัสดิการ
Ingonn
19 พฤศจิกายน 2564 ( 14:51 )
41.2K
4
สินเชื่อข้าราชการ 2564 เงินเดือนน้อยกู้ได้ กู้เงินด่วน โอนเงินไว เข้าบัญชี เพื่อเป็นสวัสดิการ

พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่กำลังต้องการกู้เงินด่วน ไม่เช็คบูโร เงินเดือนน้อย แต่อยากกู้ได้เงินก้อนใหญ่ และกู้เงินถูกกฎหมาย วันนี้ TrueID ได้รวบรวม สินเชื่อข้าราชการ 2564 สินเชื่อสำหรับพนักงานประจำ ข้าราชการ ไม่ว่าจะครู พยาบาล หมอ ทหาร หรืออาชีพอื่นๆ ที่ต้องการสินเชื่อสวัสดิการดีๆ จากธนาคารชั้นนำ และไม่เสี่ยงถูกโดนหลอก จะมีสินเชื่ออะไรบ้าง ไปดูกันเลย

 

 

สินเชื่อข้าราชการ 2564 สำหรับคนเงินเดือนน้อย

 

สินเชื่อข้าราชการ กรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ สินเชื่อข้าราชการ จากธนาคารกรุงไทย เงินกู้ ใช้จ่ายตามใจ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทเมื่อมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หากมีบุคคลค้ำประกันได้วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท  ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ก็ยื่นกู้ได้ สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 

คุณสมบัติผู้กู้

 • ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป
 • พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป

รายละเอียด สินเชื่อข้าราชการกรุงไทย

 

 

สินเชื่อข้าราชการ ออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี ดอกเบี้ย 4.745% ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ดังนี้


1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
 • กรณีหน่วยงานทั่วไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน ร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ให้สามารถกู้ตาม 1. และ 2. รวมกันได้ ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
   

รายละเอียด สินเชื่อข้าราชการ ธนาคารออมสิน

 

 

 

 

สินเชื่อข้าราชการ TTB

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จากธนาคารทหารไทยธนชาต ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระสบาย ๆ แบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร) รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร) คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร(MOU)
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ

รายละเอียด สินเชื่อข้าราชการ TTB

 

 

สินเชื่อข้าราชการ กสิกรไทย

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เพียงนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ผ่อนสบาย ๆ อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.15% ต่อปี รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดอายุผู้กู้
 • เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด กระทรวงการคลังออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคาร

รายละเอียด สินเชื่อข้าราชการ กสิกรไทย

 

 

สินเชื่อข้าราชการ ไทยพาณิชย์

สินเชื่อ ดอกดี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ หรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ยามคับขันก็สบายใจได้ กับดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สมัครง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App  เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 1.5 ล้านบาท อนุมัติสูงสุด 12 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน  เบิกเงินด่วนได้ทันใจจาก Easy App หรือใช้บัตรเดบิตที่มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด และไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี 

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

รายละเอียด สินเชื่อข้าราชการ ไทยพาณิชย์

 

 

สินเชื่อข้าราชการ กรุงเทพ

สินเชื่อข้าราชการบำนาญ ธนาคารกรุงเทพ ข้าราชการผู้รับบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ จะใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินยอดบำเหน็จตกทอดคงเหลือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน จ่ายเบาๆ เฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี  อนุมัติง่าย... รับเงินรวดเร็วทันใจ ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อสะดวกสบายด้วยกรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญรายเดือน เพื่อชำระหนี้คืนธนาคารโดย ตรง

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการผู้รับบำนาญ หรือลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียด สินเชื่อข้าราชการ กรุงเทพ

 

 

สินเชื่อข้าราชการ ทิสโก้

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ ธนาคารทิสโก้ ใช้ชีวิตแบบที่ต้องการ หลังวัยเกษียณ ด้วยสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ อนุมัติง่าย รับเงินไว วงเงินให้กู้ สูงสุด 100% ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ให้กู้ สูงสุดนาน 30 ปี หรืออายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินอายุ 90 ปี หลักประกัน สิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไม่เกินจำนวนเงินตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด จัดโปรฯพิเศษ! ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.33% ต่อเดือน อุ่นใจ มีเงินทุนสำรองหลังเกษียณ วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจำหวัด โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

รายละเอียด สินเชื่อข้าราชการ ทิสโก้

 

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง