รีเซต

ข่าวดี! อนุมัติงบกลางจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดช่วงต.ค.-ธ.ค.64

ข่าวดี! อนุมัติงบกลางจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดช่วงต.ค.-ธ.ค.64
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2565 ( 18:44 )
76
ข่าวดี! อนุมัติงบกลางจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดช่วงต.ค.-ธ.ค.64

วันนี้ (17 พ.ค.65) นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีข้อสงสัยเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 อนุมัติงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 รวมถึงงบฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล งบยารักษา และงบค่ารักษาคนไร้สิทธิ์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณแล้วและมีการติดตามสอบถามเป็นระยะ 

ล่าสุดได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงบประมาณแล้วว่า ได้พิจารณาและอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 7,777 ล้านบาท โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดสรรลงพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า

“ส่วนงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและงบฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานที่ของช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานส่งส่วนกลางเพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณในงวดต่อไป ยืนยันว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะได้เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าฉีดวัคซีนนอกสถานที่อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องรอการอนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนงบประมาณ 

ซึ่งได้สื่อสารกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งให้ทำความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัด และเมื่อได้รับการจัดสรรงบแล้วให้เร่งเบิกจ่ายให้บุคลากรต่อไป” นพ.ธงชัย กล่าวข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง