รีเซต

'ซูเปอร์โพล' เผยปชช. 73.5 % กังวลติดเชื้อโควิด 94.3% ขอลดค่าไฟ ช่วง 'เวิร์กฟรอมโฮม'

'ซูเปอร์โพล' เผยปชช. 73.5 % กังวลติดเชื้อโควิด 94.3% ขอลดค่าไฟ ช่วง 'เวิร์กฟรอมโฮม'
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 12:13 )
102
'ซูเปอร์โพล' เผยปชช. 73.5 % กังวลติดเชื้อโควิด 94.3% ขอลดค่าไฟ ช่วง 'เวิร์กฟรอมโฮม'

เมื่อวันที่ 11 เมษายน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยเสนอผลสำรวจความคิดเห็นด้วยวิธีผสมผสาน ทั้งใน และนอกโลกโซเชียลมีเดีย เรื่อง ความต้องการของประชาชน รอดพ้นโควิด-19 กรณีศึกษา ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 73.5 วิตกกังวลมากถึงมากที่สุด ต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ร้อยละ 54.3 มีความสุขน้อยถึงไม่สุขเลย เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตนเอง ขณะที่ร้อยละ 43.8 ระบุเสี่ยงสูงมากถึงมากที่สุดต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชน รอดพ้นโควิด-19 ร้อยละร้อยหรือร้อยละ 97.8 ระบุ ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณ และเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลจังหวัดที่รักษาโควิด-19 ได้ ,ร้อยละ ต้องการให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยลดค่าไฟฟ้าลงอีก เพราะรัฐบาลขอให้ประชาชนอยู่บ้าน ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น, คือร้อยละ 94.1 ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือธุรกิจลดราคาสินค้าจำเป็น เช่น อาหาร และ เวชภัณฑ์ ลงอีก, ร้อยละ 92.9 ต้องการหน้ากากอนามัย พร้อมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสฯ แจกทุกครัวเรือน, ร้อยละ 85.5 ต้องการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือ กระทรวงพลังงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง สร้างงานในชนบทช่วงคนกลับต่างจังหวัดแก้ภัยแล้ง พร้อม ลดปัญหาโควิด-19 ,ร้อยละ 85.0 ต้องการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันลงอีก, ร้อยละ 82.5 ต้องการกระทรวงการคลังแจกเงินทุกคน เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ร้อยละ 82.0 ต้องการรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ ลดราคาสินค้าจำเป็นให้ประชาชน

ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่า ถ้ารัฐบาลตอบสนองตรงเป้าความต้องการของประชาชน ร้อยละ 67.1 สนับสนุนรัฐบาลทำงานต่อ ขณะที่ร้อยละ 21.9 ระบุ ยังคงเป็นพลังเงียบขออยู่ตรงกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และร้อยละ 11.0 ยังคงไม่สนับสนุนรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง