รีเซต

กทพ.ปรับแผนปิดเบี่ยงจราจรด่านจตุโชติ ทางด่วนฉลองรัช ติดตั้งอุปกรณ์-ซอฟต์แวร์เชื่อมระบบ M-Flow

กทพ.ปรับแผนปิดเบี่ยงจราจรด่านจตุโชติ ทางด่วนฉลองรัช ติดตั้งอุปกรณ์-ซอฟต์แวร์เชื่อมระบบ M-Flow
มติชน
8 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:30 )
73
กทพ.ปรับแผนปิดเบี่ยงจราจรด่านจตุโชติ ทางด่วนฉลองรัช ติดตั้งอุปกรณ์-ซอฟต์แวร์เชื่อมระบบ M-Flow

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านฯ เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น Multi – Lane Free Flow (M-Flow) ในระยะที่ 1 บนทางพิเศษฉลองรัชที่เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ของกรมทางหลวง จำนวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 และด่านฯ จตุโชติ ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานมีความก้าวหน้ากว่าแผนงาน

 

​กทพ. ได้ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow ในระยะที่ 1 บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 และด่านฯ จตุโชติ ตามโครงการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อรองรับระบบ M-Flow โดยปิดและเบี่ยงการจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางตามแผนงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นมา

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบการจราจรบริเวณหน้าด่าน กทพ. จึงได้เร่งรัดผู้รับจ้างจนดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนงานที่กำหนดทุก ด่านฯ ทั้งนี้ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 ส่วนด่านฯ ที่เหลือ กทพ.จึงได้ปรับแผนการปิดและเบี่ยงการจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษให้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

 

​ ด่านฯ จตุโชติ

o ปิดช่องที่ 5 และ 6 ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 (จากเดิมเริ่มปิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดใช้ช่องที่ 1-2 ผู้ใช้บริการด้วยบัตร Easy Pass ใช้ช่องที่ 3-4-7

 

o ปิดช่องที่ 4 และ 5 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565 ผู้ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดใช้ช่องที่ 1-2 ผู้ใช้บริการด้วยบัตร Easy Pass ใช้ช่องที่ 3-6-7

 

​นอกจากนี้ ในส่วนของงานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow รวมทั้งงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ร้อยละ 86.00 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่ง กทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง