'บิ๊กแอร์บูล'ประชุมผบ.ทอ.อาเซียน ครั้งที่ 17 เชิญชวน 10 ชาติอาเซียนร่วมฝึกกระชับสัมพันธ์ในไทยปี'64

'บิ๊กแอร์บูล'ประชุมผบ.ทอ.อาเซียน ครั้งที่ 17 เชิญชวน 10 ชาติอาเซียนร่วมฝึกกระชับสัมพันธ์ในไทยปี'64
มติชน
22 ตุลาคม 2563 ( 16:36 )
146
'บิ๊กแอร์บูล'ประชุมผบ.ทอ.อาเซียน ครั้งที่ 17 เชิญชวน 10 ชาติอาเซียนร่วมฝึกกระชับสัมพันธ์ในไทยปี'64

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) ได้ร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่17 (17th ASEAN Air Chiefs Conference : 17th AACC) ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Teleconference (VTC) ร่วมกับผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง 10 ชาติ โดยมีกองทัพอากาศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “กองทัพอากาศอาเซียน : สามัคคีปรองดองและตอบสนองทันท่วงที” หรือ “ASEAN Air Force : Cohesive and Responsive” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง10 ชาติแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ(จก.กร.ทอ.) ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ(ทอ.) กล่าวว่า พล.อ.อ.แอร์บูล ได้แสดงความพร้อมของกองทัพอากาศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผบ.ทอ.อาเซียนครั้งต่อไป ในปี พ.ศ.2564 โดยได้เตรียมจัดการฝึก ASEAN HADR Exercise สำหรับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน เพื่อทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน (ASEAN HADR SOP) รูปแบบการฝึก ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการในภารกิจ ศูนย์ประสานงานทางอากาศ (Air Coordination Center) และการฝึกภาคสนามในภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (MEDEVAC) การลาดตระเวนทางอากาศ (ISR) การค้นหาและช่วยชีวิต (Search and Rescue) และการลำเลียงทางอากาศ (Airlift)

“ผบ.ทอ. ได้กล่าวเชิญผบ.ทอ.อาเซียน ให้พิจารณาส่งกำลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความเป็นหนึ่งเดียวกันของกองทัพอากาศอาเซียน จะสามารถผนึกกำลังและตอบสนองต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือโรคระบาดซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันในขณะนี้”พล.อ.ท.ฐานัตถ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง