รีเซต

กรมชลประทาน ลุยเก็บวัชพืชผักตบชวาเหนือเขื่อน เจ้าพระยา-สุพรรณบุรี 1.3 หมื่นตัน

กรมชลประทาน ลุยเก็บวัชพืชผักตบชวาเหนือเขื่อน เจ้าพระยา-สุพรรณบุรี 1.3 หมื่นตัน
มติชน
20 เมษายน 2564 ( 19:26 )
144
กรมชลประทาน ลุยเก็บวัชพืชผักตบชวาเหนือเขื่อน เจ้าพระยา-สุพรรณบุรี 1.3 หมื่นตัน

 

ข่าววันนี้  20 เมษายน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลที่ 5 จ.พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท แบบแบ๊คโฮลงโป๊ะ จำนวน 2 ชุด และ เรือดันวัชพืช จำนวน 1 ลำ เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 10,000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 7,000 ตัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2564

 

 

ทั้งนี้นายประพิศ เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดส่วนบริหารเครื่องจักรกลทุกส่วนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานกำจัดวัชพืชโดยให้เร่งดำเนินการเก็บวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประขาชน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำใช้ในการผลักดันน้ำเค็มที่กำลังรุกขึ้นสูงในขณะนี้

 

 

วันเดียวกัน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลที่ 6 โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ได้นำเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางซอ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 2,890 ตัน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง