70ปีสัมพันธ์ไทย-ลาวมุ่งจับมือฝ่าโควิด

70ปีสัมพันธ์ไทย-ลาวมุ่งจับมือฝ่าโควิด
มติชน
16 ธันวาคม 2563 ( 16:01 )
23
70ปีสัมพันธ์ไทย-ลาวมุ่งจับมือฝ่าโควิด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพและกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว : ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อฉลองการครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว โดยมีนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยและลาวเป็นสองประเทศที่มีความใกล้ชิดอย่างแนบแน่นทั้งทางภูมิศาตร์และทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยให้คำมั่นว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลลาว โดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ของไทยและลาวเมื่อปี 2493 ประชาชนทั้งสองประเทศก็ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและไปมาหาสู่กันตลอดมา และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยก็ได้เสด็จเยือนลาวเช่นเดียวกัน พร้อมขอบคุณรัฐบาลและประชาชนไทยที่ช่วยเหลือชาวลาวเสมอมา

 

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวสัญลักษณ์ 70 ปี การทูตไทย-ลาว ซึ่งประกอบไปด้วยภาพของพระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยที่สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง และภาพพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของทั้งสองประเทศ พร้อมด้วยธงชาติและดอกไม้ประจำประเทศอีกด้วย