รีเซต

ขสมก.แจ้งพนักงานติดเชื้อโควิดอีก 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋ารถเมล์ พร้อมเปิดไทม์ไลน์บริการสายไหน

ขสมก.แจ้งพนักงานติดเชื้อโควิดอีก 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋ารถเมล์ พร้อมเปิดไทม์ไลน์บริการสายไหน
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2565 ( 23:57 )
93
ขสมก.แจ้งพนักงานติดเชื้อโควิดอีก 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋ารถเมล์ พร้อมเปิดไทม์ไลน์บริการสายไหน

ข่าววันนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

 

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 13 คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 515 เพศหญิง อายุ 33 ปี (ปัจจุบันองค์การ มอบหมายให้พนักงานคนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่นายท่าอู่ ณ อู่บรมราชชนนี เนื่องจากพนักงานตั้งครรภ์) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home

Isolation)

2.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 84 เพศชาย อายุ 58 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 17.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 84 จำนวน 1 คัน คือ

 

– รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56061 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 13.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 13.10 น. วันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 13.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 12.38 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 12.35 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 14.27 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 15.12 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 03.00 – 11.40 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 11.45 น. และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 12.00 น.

 

3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง อายุ 50 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยทราบผล ว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนครโดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 7 จำนวน 5 คัน ได้แก่

 

3.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50407 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 23.36 น. วันที่ 29 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 23.25 น.

3.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50394 ในวันที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.40 – 24.20 น.

3.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50403 ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.10 – 23.10 น.

3.4 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50115 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 23.37 น.

3.5 รถโดยสารหมายเลข 6 – 50245 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.25 น.

 

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง อายุ 33 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาอยู่ที่ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 จำนวน 1 คัน คือ

 

– รถโดยสารหมายเลข 6 – 55002 ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.12 – 12.07 น.วันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.55 น. วันที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.32 น. และในวันที่ 29 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.37 – 12.12 น.

 

5.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 เพศชาย อายุ 49 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลรับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศสาย 515 จำนวน 9 คัน ได้แก่

 

5.1 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56107 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.50 – 20.10 น.

5.2 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56086 ในวันที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 20.00 น.

5.3 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56090 ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 23.53 น.

5.4 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56072 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์2565 ตั้งแต่เวลา 12.45 – 19.28 น.

5.5 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56067 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.50 – 21.05 น.

5.6 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56087 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.54 – 21.44 น.

5.7 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56102 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.25 – 21.36 น.

5.8 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56078 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.15 – 20.20 น.

5.9 รถโดยสารหมายเลข 6 – 56071 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 19.32 น.

 

6.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 เพศชาย อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 จำนวน 9 คัน ได้แก่

 

6.1 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56091 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.50 – 18.10 น.

6.2 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56074 ในวันที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.20 น. และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.55 – 18.10 น.

6.3 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56077 ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.00 น.

6.4 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56084 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.30 น.

6.5 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56037 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.40 – 18.30 น.

6.6 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56122 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.20 น.                          

6.7 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56078 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.05 – 18.00 น.                              

6.8 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56089 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.50 – 18.00 น.                              

6.9 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56107 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.50 – 18.15 น.

 

7.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 508 เพศหญิง อายุ 36 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 508 จำนวน 4 คัน ได้แก่

 

7.1 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 45041 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.40 น.

7.2 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 45042 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 13.30 น.

7.3 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 44062 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 12.00 น.

7.4 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 44184 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 03.45 – 09.50 น.

 

8.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 71 เพศหญิง อายุ 28 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)  โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 71 จำนวน 1 คัน คือ

 

–  รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80101 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 14.15 น. และ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.52 – 13.52 น.

 

9.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 134 เพศชาย อายุ 55 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 12.09 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ สถาบันโรคทรวงอก โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 134 จำนวน 1 คัน คือ

 

–  รถโดยสาร หมายเลข 7 – 3068 ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.35 น. วันที่ 24 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.35 น. วันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.40 น. วันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.30 น. และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.30 น.

 

10. นายตรวจ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 เพศชาย อายุ 60 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมบางกอก อินเตอร์ เพลส

 

11.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย A1 เพศหญิง อายุ 33 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลปิยะเวท โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 17.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย A1 จำนวน 3 คัน ได้แก่

 

11.1 รถโดยสาร หมายเลข 1 – 70277 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 19.00 น.

11.2 รถโดยสาร หมายเลข 1 – 70292 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 18.30 น.

11.3 รถโดยสาร หมายเลข 1 – 46001 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.00 น.

 

12.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 11 เพศชาย อายุ 33 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมดาหลา จังหวัดสมุทรปราการ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 3 คัน ได้แก่

 

12.1 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 206 หมายเลข 3 – 44039 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 14.30 น.

12.2 รถโดยสารธรรมดา สาย 11 หมายเลข 3 – 40456 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.30 น.

12.3 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 206 หมายเลข 3 – 44047 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 10.00 น.

 

13. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 515 เพศหญิง อายุ 49 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 จำนวน 10 คัน ได้แก่

 

13.1 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56102 ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.50 น.

13.2 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56072 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.40 – 15.20 น.

13.3 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56091 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.15 – 15.10 น.

13.4 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56074 ในวันที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.50 – 15.00 น.และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.50 น.

13.5 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56077 ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.40 น.

13.6 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56084 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.50 – 15.00 น.

13.7 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56037 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.         

13.8 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56122 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.

13.9 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56078 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.55 – 15.05 น.

13.10 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 56089 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.50 – 15.00 น.

 

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากนี้องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง