รีเซต

วอนรัฐช่วยตรงจุด...สรุป 10 มาตรการกกร.วอนช่วยธุรกิจ-แรงงานที่กำลังเดือดร้อน

วอนรัฐช่วยตรงจุด...สรุป 10 มาตรการกกร.วอนช่วยธุรกิจ-แรงงานที่กำลังเดือดร้อน
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 10:13 )
115
วอนรัฐช่วยตรงจุด...สรุป 10 มาตรการกกร.วอนช่วยธุรกิจ-แรงงานที่กำลังเดือดร้อน

ภายหลังรัฐบาลออกมาตรการช่วยแรงงาน และภาคธุรกิจ ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน จ่ายเงินประกันสังคมสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท มาตรการเว้นเงินต้นและดอกเบี้ย สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

 

แต่ในมุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีมติร่วมกันว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงจุดมากขึ้น เราไปดูกันว่ามาตรการที่ภาคเอกชนร้องขอนั้น จะตรงใจผู้ประกอบการ และกลุ่มแรงงานในอาชีพต่างๆ หรือไม่

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง