รีเซต

แองเจิ้ล ไทม์ บล็อกเชน แพลตฟอร์มสายพันธุ์ไทย ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่สํานักงานสิทธิบัตรในยุโรปเรียบร้อย

แองเจิ้ล ไทม์ บล็อกเชน แพลตฟอร์มสายพันธุ์ไทย ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่สํานักงานสิทธิบัตรในยุโรปเรียบร้อย
มติชน
16 มกราคม 2565 ( 11:09 )
53
แองเจิ้ล ไทม์ บล็อกเชน แพลตฟอร์มสายพันธุ์ไทย ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่สํานักงานสิทธิบัตรในยุโรปเรียบร้อย

แองเจิ้ล ไทม์ (Angel Time) บล็อกเชน แพลตฟอร์ม สายพันธุ์ไทย ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สํานักงานสิทธิบัตรในยุโรปเรียบร้อยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้ใจนักลงทุนหลังระดมทุนได้สองรอบ ประกาศพร้อมเดินหน้าลุยหลายโปรเจคทันทีพร้อมกันในปี 2022

 

นายนพดล ทองสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จํากัด สตาร์ทอัพ ผู้พัฒนา แพลตฟอร์มบล็อกเชนรูปแบบใหม่ เปิดเผยว่า แองเจิ้ล ไทม์ (Angel Time) ได้ออกแบบและพัฒนาบล็อกเชนรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปลายปี 2020 โดยได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ Multi Dimension Blockchain ซึ่งนับเป็นบล็อกเชนรูปแบบใหม่ มีหลากหลายมิติเชื่อมสัมพันธ์กัน ทําให้สามารถยกระดับการจัดการข้อมูลและควบคุมตัวเองของระบบที่ไร้คนกลาง (Decentralized system) สามารถรองรับการใช้งานของบุคคลได้อย่างสะดวกปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2021 ล่าสุด ในส่วนของการคุ้มครองในต่างประเทศ แองเจิ้ล ไทม์ ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สํานักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรในประเทศสิงคโปร์ ดําเนินการยื่นจดการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยเลือกสำนักงานตรวจค้นยุโรปเป็นผู้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วเช่นกัน เมื่อเดือนธันวาคม 2021 ที่ผ่านมา

 

ประเดิมต้นปีใหม่นี้ประกาศพร้อมเดินหน้าเซ็นสัญญาเปิดตัวกับพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมอีกหลายราย เพื่อนําเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มบล็อกเชนรูปแบบใหม่ ที่คนในวงการมองว่าเป็น บล็อกเชน 3.0 มาประยุกต์ต่อยอดเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน เผยตลอดปี 2021 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ลงทุนโดยประสบผลสําเร็จในการระดมทุนไปแล้วสองรอบ และมีกลุ่มนักลงทุนหลายรายเข้าคิวรอลงทุนเพิ่มเติมทันทีต่อเนื่องในปี 2022

 

เทคโนโลยีบล็อกเชน ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ เมื่อกลางปีที่ผ่านมา แองเจิ้ล ไทม์ ได้พัฒนาโซลูชั่นนําร่องร่วมกับบริษัท ซอฟท์สแควร์ ให้กับลูกค้าในกลุ่มสินเชื่อ ในระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล เพื่อยืนยันตัวตนลูกค้า ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีผลผูกพันทางกฎหมาย และในต้นปี 2022 นี้ จะเริ่มเปิดตัว

 

ดีเซ็นทรัลไลซ์แอปพลิเคชัน “ดีซองบุญ” (DSongBoon) เพื่อเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบกับการบริจาค ร่วมทําบุญ แลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันในสังคม ซึ่งโปร่งใส ง่ายต่อการตรวจสอบทั้งระบบ โดยถือเป็นการเปิดตัวการนำระบบบล็อกเชนมาใช้งาน ก่อนขยายไปประยุกต์ใช้ในบริบทและตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ได้เริ่มคุยกับพาร์ทเนอร์และเซ็นเอ็มโอยูบางส่วนไปแล้วกับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการยกระดับข้อมูลดิจิทัลออนไลน์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

 

แองเจิ้ล ไทม์ (Angel Time) เป็นบริษัทสตาร์ทอัพไทย ที่เกิดจากการทํางานร่วมกันของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์การทํางานกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก มีผลงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบไอซีทีให้กับบริษัทชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

 

“เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาบล็อกเชนแพลตฟอร์มนี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้งานทั่วโลก เป็นระบบไร้คนกลาง ข้อมูลเป็นอิสระ โปร่งใส มีผลบังคับตามกฎหมาย ภายใต้ระบบที่มีเสถียรภาพ” นายนพดล กล่าวทิ้ง