รีเซต

จีนกางแผนพัฒนา 'ท่องเที่ยว' มุ่งสู่ความทันสมัย

จีนกางแผนพัฒนา 'ท่องเที่ยว' มุ่งสู่ความทันสมัย
Xinhua Thai
22 มกราคม 2565 ( 14:49 )
54
จีนกางแผนพัฒนา 'ท่องเที่ยว' มุ่งสู่ความทันสมัย

ข่าววันนี้ ปักกิ่ง, 22 ม.ค. (ซินหัว) -- หนังสือเวียนจากคณะรัฐมนตรีจีนเมื่อวันพฤหัสบดี (20 ม.ค.) ระบุแผนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวระหว่างการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)ปี 2025 จีนจะมีระบบสำหรับภาคการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งผสมผสานการพัฒนาทางวัฒนธรรม และส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่ปราศจากสิ่งกีดขวางปี 2035 จีนมุ่งเป็นขุมพลังการท่องเที่ยวของโลก ที่พร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมอุทยานวัฒนธรรมระดับชาติ แหล่งท่องเที่ยวและรีสอร์ตระดับโลก เมืองและภูมิภาคท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหนังสือเวียนระบุว่าการท่องเที่ยวสมัยใหม่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง และการบูรณาการกับอุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากนั้นการท่องเที่ยวสมัยใหม่ยังเกี่ยวพันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอัจฉริยะด้วยระบบดิจิทัล ฉากทัศน์ที่มีความเป็นเครือข่ายและชาญฉลาด รวมถึงขยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างการสร้างอุทยานวัฒนธรรมและอุทยานแห่งชาติควรมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ควรปกป้องแหล่งประวัติศาสตร์ อิงการสำรวจแหล่งวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติขณะเดียวกันนโยบายสิทธิพิเศษ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ควรสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเกิดใหม่ อาทิ การท่องเที่ยวและการบริโภคแบบไร้สัมผัสระบบกำกับดูแลการท่องเที่ยวสมัยใหม่ควรสอดรับกับข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมาย การรับมือฉุกเฉิน ตลอดจนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง