กรมทางหลวงทุ่ม 1.5 พันล้าน ผุดเลี่ยงเมือง สว่างแดนดินเชื่อมลาว หนุนเศรษฐกิจเออีซี เปิดใช้ปี’70

กรมทางหลวงทุ่ม 1.5 พันล้าน ผุดเลี่ยงเมือง สว่างแดนดินเชื่อมลาว หนุนเศรษฐกิจเออีซี เปิดใช้ปี’70
ข่าวสด
23 กันยายน 2564 ( 15:20 )
11
กรมทางหลวงทุ่ม 1.5 พันล้าน ผุดเลี่ยงเมือง สว่างแดนดินเชื่อมลาว หนุนเศรษฐกิจเออีซี เปิดใช้ปี’70

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) จ.สกลนคร เพื่อบรรเทาความแออัดการจราจร เชื่อมโยงโครงข่าย ทล.22 - ทล.2091 - ทล.2280 - สปป.ลาว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าสนับสนุนนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมโยงประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เข้าด้วยกัน ทั้งด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน เชื่อมต่อไปยังแขวงคำม่วน ประเทศลาว

 

 

เบื้องต้นจะใช้งบประมาณ 1,520 ล้านบาท ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายแผนและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบภายในปี 2565 เริ่มดำเนินการ ออก พ.ร.ฎ. จัดกรรมสิทธิ์เวนคืน ได้ในปี 2566 และก่อสร้างในปี 2567 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการปี 2570

 

 

นายสราวุธ กล่าวว่า สำหรับจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ประมาณ กม.74+183 บนทางหลวงหมายเลข 22 พื้นที่ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จากทิศทางมุ่งทิศเหนือ และทิศตะวันออก ตัดทางหลวงหมายเลข 2091 และทางหลวงหมายเลข 2280 และจากทิศทางมุ่งทิศใต้ มาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.82+905 พื้นที่ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลสว่างแดนดิน ตำบลโพนสูง ตำบลบ้านถ่อน และตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร โดยรูปแบบโครงการเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอก 2.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วย เกาะกลางชนิดกดร่อง (Depressed Median) กว้าง 9.10 เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง