บิ๊กป้อมชงครม.เห็นชอบ ปลดล็อกแปรรูปไม้ปลูกใหม่ ในที่ดินสปก.ได้

บิ๊กป้อมชงครม.เห็นชอบ ปลดล็อกแปรรูปไม้ปลูกใหม่ ในที่ดินสปก.ได้
ข่าวสด
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:20 )
7
บิ๊กป้อมชงครม.เห็นชอบ ปลดล็อกแปรรูปไม้ปลูกใหม่ ในที่ดินสปก.ได้

วันที่ 2 ก.พ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยที่ประชุมรับทราบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าว ไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563 โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 

โดยจะทำให้ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดินของ สปก. ไม่เป็นไม้หวงห้าม ดังนั้นราษฎรที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ประมาณ 35 ล้านไร่ จำนวนประมาณ 2 ล้านราย จะสามารถตัดหรือโค่นไม้ รวมถึงแปรรูปไม้ หรือมีไม้ไว้ในครอบครอง จากไม้ที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติได้กำหนดไว้

 

และเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับ...) พ.ศ. ... โดยกำหนดให้ไม้ที่ขึ้นในป่า 18 ชนิด (ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ด เขาควาย) รวมถึงให้เพิ่มไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. และไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ข. ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง