รีเซต

สิ้น หลวงพ่อสำเภา เกจิดังเมืองหัวหิน ลูกศิษย์ "หลวงปู่คำ" สิริอายุ 91ปี

สิ้น หลวงพ่อสำเภา เกจิดังเมืองหัวหิน ลูกศิษย์ "หลวงปู่คำ" สิริอายุ 91ปี
ข่าวสด
22 กุมภาพันธ์ 2565 ( 12:58 )
175
สิ้น หลวงพ่อสำเภา เกจิดังเมืองหัวหิน ลูกศิษย์ "หลวงปู่คำ" สิริอายุ 91ปี

ข่าววันนี้ 22 ก.พ.2565 ที่ศาลการเปรียญ วัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายชีพ สุกสี รองประธานสภา, ด.ต.ศรพล รานวล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(พิเศษ)

 

รวมทั้งคณะศิษย์ยานุศิษย์ และพี่น้องชาวชุมชนบ้านใหม่-หัวนา ชุมชนหัวนา ชุมชนหนองแก ชุมชนตะเกียบ และใกล้เคียง ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูมงคลบรรพตสถิต (สำเภา ฐานจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ ซึ่งท่านได้มรณภาพลงเมื่อเวลา 20.19 น.ของวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา

 

 

ทั้งนี้ พระครูมงคลบรรพตสถิต (สำเภา ฐานจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรงศพ และหีบเชิงชายประดับศพ

 

โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เจ้าคณะอำเภอหัวหิน รวมทั้งพระสมณศักดิ์ และคณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ร่วมสรงน้ำศพ โดยทางวัดกำหนดสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ อดีตท่านเจ้าอาวาสฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-20 มี.ค.2565 รวมระยะเวลา 1 เดือน

 

สำหรับประวัติ พระครูมงคลบรรพตถิต (สำเภา ฐานจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นามเดิม ชื่อ นายสำเภา พลสงฆ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2474 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร นามบิดา นายนวม มารดา นางละม่อม ครอบครัวของท่านมีอาชีพทำนา

 

มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน คือ 1.นางส้มลิ้ม พลสงฆ์ 2.พระสมพงษ์ พลสงฆ์ (มรณภาพ) 3.พระอธิการสำเภา ฐานจาโร 4.นางทองเยื้อน พลสงฆ์ 5.นายพล พลสงฆ์ 6.นายพิน พลสงฆ์ 7.นางส้มลิ้ม พลสงฆ์ 8.นายผล พลสงฆ์ และ 9.นายผัน พลสงฆ์

 

 

เมื่อครอบครัวของท่านมีฐานะเป็นปึกแผ่นแล้ว ประกอบกับมีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ท่านได้ทำการอุปสมบท เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2524 ณ พัทธสีมา วัดวังกระทึง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยมี พระครูสุวิทย์อาภสฺสโร วัดวังกระทึง ต.รังนก อ.สามง่าม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประทีปจารุวณฺโณ วัดกระทุ่มน้ำเดือด ต.รังนก อ.สามง่าม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 

พระประมวล จนฺตชาโต วัดจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม เป็นพระอนุสาวนาจาจารย์ ได้รับฉายา "ฐานจาโร" เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษา วัดรังนก ได้ 2 พรรษา ต่อมาญาติโยมได้นิมนต์ท่านให้ไปจำพรรษา ณ วัดหนองสองห้อง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เป็นเวลา 3 พรรษา

 

หลวงพ่อสำเภาเป็นผู้มีใจรักและฝักใฝ่ในด้านเวทย์มนต์คาถาอาคมและวิชาแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่เด็ก ๆ จนกระทั่งท่านได้มีโอกาสได้เข้ากราบสักการะท่านพระครู ประสิทธิวรการ หรือ "หลวงปู่คำ สุวัณณโชโต" วัดหนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ยอดพระสงฆ์ 5 แผ่นดิน ยอดพระเกจิอาจารย์จอมขมังเวทแห่งยุครัตนโกสินทร์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไสยเวทวิทยาคมครบถ้วน มีชื่อเสียงด้านการสักยันต์ก็เป็นเลิศ

 

จึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในจริยวัตรของหลวงปู่คำและอยู่รับใช้อุปัฏฐากพร้อมกับฝากตัวเป็นศิษย์ เรียนวิทยาคม การลงอักขระเลขยันต์ รวมถึงตำราโหราศาสตร์ไทย ควบคู่กับวิชาแพทย์แผนโบราณ กับหลวงปู่คำ ณ วัดหนองแก จนกระทั่งท่านมีความรู้ความชำนาญในทางด้านนี้

 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2530 พระสมจิตร จนฺทเทโว อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ ถึงแก่การมรณภาพลง ท่านพระครูประสิทธิวรการ หรือ หลวงปู่คำ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะตำบลหนองแก ได้แต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์

 

 

เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งแล้ว ท่านได้ปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ภายในวัด ตลอดจนพัฒนา บูรณปฏิสังขรณ์ก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดและบริหารจัดการกิจการภายในวัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและได้ช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์ด้วยดีตลอดมา

 

จนต่อมาคณะสงฆ์เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามรถในการบริหารจัดการวัดจึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ต่อมาท่านรับได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ราชทินนามที่ พระครูมงคลบรรพตสถิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557

 

ท่านได้ถึงแก่การมรณภาพลงอย่างสงบ ณ กุฎิของท่าน ด้วยโรคสภาวะสมองขาดเลือด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 20.19 น. สิริอายุได้ 91 ปี พรรษา 40

ข่าวที่เกี่ยวข้อง