รีเซต

จีนเริ่มสำรวจ 'สภาพดิน' ระดับชาติ ครั้งที่ 3

จีนเริ่มสำรวจ 'สภาพดิน' ระดับชาติ ครั้งที่ 3
Xinhua
18 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:26 )
83
จีนเริ่มสำรวจ 'สภาพดิน' ระดับชาติ ครั้งที่ 3

ปักกิ่ง, 18 ก.พ. (ซินหัว) -- หนังสือเวียนจากคณะรัฐมนตรีจีน เมื่อวันพุธ (16 ก.พ.) ระบุมติดำเนินการเก็บข้อมูลทางสถิติของสภาพดินระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างปี 2022-2025 เพื่อสำรวจประเภทดินและการกระจายตัวของดินทั่วประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดิน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐาน อาทิ คุณภาพดิน คุณสมบัติ และสถานะการใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการปกป้องและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน

 

การสำรวจสภาพดินครั้งนี้จะมุ่งเป้าไปที่ดินในพื้นที่เพาะปลูก แปลงสวน พื้นที่ป่า ทุ่งหญ้า และพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้งานบางส่วน โดยการสำรวจสภาพดินเค็ม-ด่าง จะแล้วเสร็จในปี 2022 ส่วนการสุ่มตัวอย่างจากการสำรวจภาคสนามและการทดสอบภายในคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2023-2024 ขณะข้อมูลการสำรวจจะถูกจัดประเภทและตรวจสอบในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 และจะจัดทำรายงานคุณภาพที่ดินทำกินและการประเมินความเหมาะสมของการใช้ดินระดับชาติในช่วงครึ่งปีหลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง