เสี่ยใหญ่เมืองกำแพงเพชร ยกรีสอร์ท 60ห้องพร้อมจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ให้พื้นที่กักกัน ป้องกันโควิด-19

เสี่ยใหญ่เมืองกำแพงเพชร ยกรีสอร์ท 60ห้องพร้อมจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ให้พื้นที่กักกัน ป้องกันโควิด-19
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 18:56 )
192
เสี่ยใหญ่เมืองกำแพงเพชร ยกรีสอร์ท 60ห้องพร้อมจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ให้พื้นที่กักกัน ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมนายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร และ ผู้นำชุมชน ต.คลองแม่ลายและต.อ่างทอง เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ทั้งคลองแม่ลาย และ รพ.สต.ปากอ่าง เดินทางลวพื้นที่สำรวจสถานที่จะใช้เป็นที่พักกักกันผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งต่างจังหวัด และต่างประเทศ ตามความประสงค์ของนายมนัส เดชศรี นักธุรกิจเจ้าของชูศรีรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 40/1 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ติดถนนพหลโยธิน และห่างจากตลาด ชุมชนพอสมควร ซึ่งคาดว่าไม่เป็นที่วิตกเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคแก่ชุมชนข้างเคียง

นายมนัส เดชศรี กล่าวว่า ตนเต็มใจและ มีความจำนงจะมอบพื้นที่รีสอร์ทให้จังหวัดใช้เป็นสถานที่กักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และต่างจังหวัด ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรเดินทางมาสำรวจสถานที่ ก่อนหน้านี้ตนและครอบครัวมีความคิดจะใช้รีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานที่ให้กลุ่มคนต่างๆมาพักพิงโดยเฉพาะในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้หลายภาคส่วนต้องทำงานกันอย่างหนัก

“ขณะนี้ถือเป็นโชคดีที่จังหวัดกำแพงเพชรยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว และหากมีการเคลื่อนย้ายกักกันกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผมและครอบครัวก็ยินดีให้ที่พักอาศัยแห่งนี้ในการกักกันตัวจะกี่วันก็ยินดีไม่ว่าอะไร ส่วนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าผมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แต่ขอให้มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลในจุดนี้ด้วย”

นายเทวัญ หุตะเสวี กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้จังหวัดจัดหาพื้นที่ที่เหมาะในการเฝ้าระวัง และจัดหาพื้นที่โซนกักกันตัวผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว
วันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่แห่งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องพื้นที่กักกันตัวผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ และผู้ที่กลับจากต่างประเทศ หลังจากนี้จะนำเภาพรวมทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมระดับจังหวัดและดำเนินการต่อไป