รีเซต

ชลบุรี ประกาศอีกสถานที่เสี่ยง โควิด 20 แห่ง ขอกักตัว พบแพทย์

ชลบุรี ประกาศอีกสถานที่เสี่ยง โควิด 20 แห่ง ขอกักตัว พบแพทย์
ข่าวสด
1 มกราคม 2564 ( 16:57 )
86
ชลบุรี ประกาศอีกสถานที่เสี่ยง โควิด 20 แห่ง ขอกักตัว พบแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

 

โดยระบุว่า ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

ทั้งนี้ ไทม์ไลน์ได้ระบุตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. -31 ธ.ค. ในสถานที่ต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ตลาดนัด สนามชนไก่ ร้านขายหวย ร้านนวด ห้างสรรพสินค้า ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง