รีเซต

ลาวกระตุ้นภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลาวกระตุ้นภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว
Xinhua
15 กุมภาพันธ์ 2567 ( 11:59 )
40
ลาวกระตุ้นภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรโดยสารรถไฟของผู้โดยสารที่สถานีเวียงจันทน์ของทางรถไฟจีน-ลาว ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 26 ม.ค. 2024)

เวียงจันทน์, 15 ก.พ. (ซินหัว) -- รัฐบาลลาวแนะนำภาครัฐและภาคเอกชนกระชับความร่วมมือยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และการบริการตามโรงแรมและร้านอาหารกิแก้ว ไซคำพิทูน รองนายกรัฐมนตรีลาว ซึ่งร่วมประชุมข้อสรุปผลงานประจำปี 2023 และแผนงานประจำปี 2024 ของกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กล่าวถึงการยกระดับการบริการที่มีคุณภาพ พัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของประเทศกิแก้วเสริมว่ารัฐบาลลาวและธุรกิจต่างๆ ควรร่วมกันโฆษณา พัฒนา และจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และการเกษตร และความยั่งยืน พร้อมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอนึ่ง รัฐบาลลาวดำเนินโครงการปีแห่งการท่องเที่ยวลาว 2024 (Visit Laos Year 2024) ซึ่งเปิดกว้างต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยความหวังผู้คนมากมายค้นพบความมหัศจรรย์ของลาว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนลาวเพิ่มขึ้นกระทรวงฯ คาดหวังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวลาวและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวลาวในปี 2024 จะสูงเกิน 6 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง